Reliġjon
Sar l-ingress solenni mill-Isqof il-ġdid Monsinjur Anton Teuma

Fil-katidral t’Għawdex sar l-ingress solenni mill-Isqof il-ġdid Monsinjur Anton Teuma.

Matul din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika l-Isqof Teuma anke ħa l-pussess fuq il-Katidral t’Għawdex bħala l-awtorità ekkleżjastika li ser imexxi l-Knisja Għawdxija fi triq tal-vanġelu. L-Isqof Teuma fl-omelija qal lit-tron huwa wieħed ta’ ħniena għax Kristu bħala Re ta lilu nnifsu biex jerfa’ l-ħtijiet kollha tal-poplu.

Qal lit-tron għall-Kristu kien is-salib minfejn huwa tal-ħajja u l-ispirtu s-Santu. Spjega li l-Isqof huwa dan il-persuna li jagħti lilu nnifsu għall-poplu ta’ Alla fil-qadi u s-servizz.

Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni preseduta mill-Isqof Teuma kien hemm in-Nunzju Appostiliku Alessandro D’Errico bħala rappreżentant tal-Papa Franġisku, il-kapitlu tal-Katidral u anke rappreżentanti ta’ Knejjes Insara oħra fosthom dik Ortodossa.