Infrastruttura
Se jibda l-bini tal-breakwater wara stennija kbira mix-Xlukkajri

Imminenti li jibda x-xogħol biex titwettaq ix-xewqa tas-sajjieda Xlukkajri li l-Port ta’ Marsaxlokk jitkennen. F’baħar qawwi li jaqbel, mhux darba u tnejn li l-mewġ ikkaġuna ħsarat f’dgħajjes u bastimenti, jew ħalla lis-sajjieda fuq ix-xwiek bit-tama li ma jsofrux danni.

Wara snin mitlub mis-sajjieda u mwiegħed mill-awtoritajiet, parti mix-xatt fil-Ponta tal-Qrejten f’Marsaxlokk ingħalqet għall-pubbliku u bdew jaslu l-inġenji, biex fi ftit tal-ġranet oħra jibda x-xogħol għall-bini ta’ breakwater. Is-sajjieda jemmnu li bil-breakwater jista’ jkollhom ħafna aktar serħan il-moħħ għad-dgħajjes u l-bastimenti tagħhom meta r-riħ ikun qawwi ħafna minn ġo nofs il-port.

Il-breakwater b’tul ta’ mija u għaxar metri se jinbena qrib il-klabb tal-waterpolo, f’baħar fond madwar tliet metri u nofs. Il-proġett se jsir minn Infrastructure Malta u se jiswa’ madwar €2.5 miljun, fil-maġġoranza fondi tal-Unjoni Ewropea.

“Ħa jinbena minn blokok tal-konkos u jittella’ dak li nsejħulu ‘wave wall’ miegħu, u fuq quddiem tal-breakwater jitpoġġew blat u boulders kbar li l-iskop tagħhom se jkun dak li jkisser il-mewġ u jżommu milli jibqa’ dieħel fil-bajja ta’ Marsaxlokk,” qalet il-Perit Elaine Farrugia.

Il-Perit Farrugia spjegat li l-proġett jinvolvi għadd ta’ sfidi, fosthom għax jinvolvi wkoll għaddasa li jridu jkunu f’komunikazzjoni ma’ ħaddiema oħra fuq l-art, il-kundizzjonijiet tal-baħar u l-attenzjoni li trid tingħata lill-ambjent marittimu.

“Fil-fatt waħda mill-ewwel xogħlijiet li ħa naraw fuq is-sit ħa tkun dik li se titpoġġa ‘silt curtain’ biex kemm jista’ jkun nikkontjenu l-materjal u l-proċess tax-xogħol waqt l-andament tad-dredging li se jkun qed isir fuq is-sit,” spjegat il-Perit.

F’Marsaxlokk ukoll, Infrastructure Malta għadha kemm lestiet interventi fuq għaxar skali ewlenin mad-dawra tal-port li jintużaw biex is-sajjieda itellgħu jew iniżżlu d-dgħajjes tagħhom fil-baħar. Ħames skali nbnew mill-ġdid u l-oħrajn saritilhom manutenzjoni estensiva.

“Għalaqna l-iskalin min-naħa tal-baħar u xxutajniehom mill-ilma. Għamilna spezzjonijiet fuqhom biex naraw il-ħsarat li kellhom, u abbażi tal-ħsara ta’ kull skall sar intervent, fejn inbidel l-injam, il-konkos li kien ħażin ġie mibdul u ngħata konkos ġdid, ħsarat li kienu minn taħt il-baħar u t-toqob ġew mimlijin b’tali mod li l-istruttura ta’ kull skal ġiet issa aktar imsaħħa.”

Dan ix-xogħol sewa €600,000. Fuq talba tas-sajjieda, wieħed mill-iskali ġie modifikat biex jintuża minn bastimenti akbar.

Għall-bajja ta’ Marsaxlokk hemm xogħol ieħor pjanat: il-bdil ta’ puntunui tas-sajjieda fl-inħawi tal-Magħluq waqt li fil-parti ta’ ġewwa tal-bajja se jsir tħammil biex jinżamm il-fond meħtieġ għall-irmiġġ tad-dgħajjes.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Kronaka

Il-Pulizija jidher li tinsab viċin li ssolvi omiċidju li jmur lura ħdax-il sena. Il-każ jitratta tfajla li ilha rappurtata nieqsa mill-2008 u minn investigazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem irriżulta li…

Aktar