Infrastruttura
Se jibda x-xogħol fuq mina taħt l-art li se ttejjeb il-kwalità tal-ilma

Il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma ffirmat żewġ kuntratti għat-tħaffir u l-bini ta’ mina taħt l-art b’tul ta’ disa’ kilometri u nofs mir-reverse osmosis ta’ Pembroke sal-ġibjuni ta’ Ta’ Qali. Il-kuntratti ġew iffirmati ma’ żewġ kumpaniji – waħda lokali u oħra Torka.

Bil-kuntratt ta’ ftit aktar minn dsatax-il miljun ewro, il-kumpanija Bonnici Brothers se tkun responsabbli mit-tħaffir tal-mina, waqt li mal-kumpanija Torka Superlit Boru Sanayi ġie ffirmat kuntratt li jaqbeż it-tmien miljun ewro għall-pajpijiet tal-ilma.

Il-Kap Eżekuttiv tal-korporazzjoni, Richard Bilocca qal li dan l-investiment hu parti minn proġett usa’ li se jbiddel il-mod kif l-ilma tal-vit jitwassal għand il-konsumatur, bir-riżultat aħħari se jkun kwalità ta’ ilma aħjar.

“jiġifieri l-ilma llum diġà jilħaq l-istandards kollha biex ikun tajjeb għax-xorb, jiġifieri l-ilma li jasal għand in-nies mill-mejnijiet tagħna huwa diġà ilma ta’ kwalità li jilħaq l-istandards kollha. Bħala korporazzjoni ovvjament aħna konxji li hemm parametri oħra li ma fihomx importanza għas-saħħa, imma fihom importanza ħafna għall-konsum tan-nies, bħalma meta ngħidu t-togħma, ir-riħa li jkollu l-ilma, fejn b’dan il-proġett ħa jkun hemm titjib konsiderevoli mill-ewwel ġuranta,” fisser is-Sur Bilocca.

Is-Sur Bilocca spjega li x-xogħol għandu jibda f’Ottubru li ġej u mistenni jkun lest fi żmien sentejn u nofs. Żied li l-proġett se jkun maqsum fi tliet partijiet. “Ħa nkunu qed inħaffru qisu tliet mini f’daqqa biex nagħmluh fl-iqsar żmien possibbli. Hemm ir-rotta ideali minn taħt l-art. Ir-rotta ġiet magħżula skont il-ġeoloġija.”

Il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li l-iffirmar tal-kuntratti huma xhieda tal-proġetti li qed isiru fis-settur tal-ilma bil-għan li titjib l-infrastruttura ta’ Malta u l-kwalità tal-ħajja tan-nies.

Dan il-proġett se jsir b’investiment totali ta’ 27 miljun ewro u nofs, parti kbira minnhom fondi tal-Unjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
Festi

Tliet politiċi kienu fost tnejn u għoxrin personalità li ġew onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat. Magħhom ġew onorati wkoll diversi personalitajiet għas-servizzi li taw fil-karrieri distinti tagħhom. Fosthom jispikkaw il-kuntistabbli Simon Schembri,…

Stejjer Umani

Omm Maltija tista’ tgħix ħajja normali wara li rċeviet trapjant minn organu ta’ baqra. Shirley Fenech, omm Maltija, għexet ħajja normali sal-2016 meta ħabta u sabta ħassha ħażin, intilfet minn…

Lokali

Il-Prim Minsitru tar-Renju Unit, Theresa May, qalet li hi mhix se tmexxi l-Partit Konservattiv għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, erba’ snin oħra. May għamlet din id-dikjarazzjoni fi Brussel qabel daħlet għal-laqgħa…

Lokali

Qed jinbidlu bħalissa l-bozoz kollha li jdawlu t-toroq ewlenin f’Malta fi proġett li mistenni jnaqqas il-konsum tal-elettriku b’madwar 70%. Il-bozoz il-ġodda, aktar minn tliet elef, huma tal-għamla LED u joffru…

Aktar