Infrastruttura
Se jibda x-xogħol fuq mina taħt l-art li se ttejjeb il-kwalità tal-ilma

Il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma ffirmat żewġ kuntratti għat-tħaffir u l-bini ta’ mina taħt l-art b’tul ta’ disa’ kilometri u nofs mir-reverse osmosis ta’ Pembroke sal-ġibjuni ta’ Ta’ Qali. Il-kuntratti ġew iffirmati ma’ żewġ kumpaniji – waħda lokali u oħra Torka.

Bil-kuntratt ta’ ftit aktar minn dsatax-il miljun ewro, il-kumpanija Bonnici Brothers se tkun responsabbli mit-tħaffir tal-mina, waqt li mal-kumpanija Torka Superlit Boru Sanayi ġie ffirmat kuntratt li jaqbeż it-tmien miljun ewro għall-pajpijiet tal-ilma.

Il-Kap Eżekuttiv tal-korporazzjoni, Richard Bilocca qal li dan l-investiment hu parti minn proġett usa’ li se jbiddel il-mod kif l-ilma tal-vit jitwassal għand il-konsumatur, bir-riżultat aħħari se jkun kwalità ta’ ilma aħjar.

“jiġifieri l-ilma llum diġà jilħaq l-istandards kollha biex ikun tajjeb għax-xorb, jiġifieri l-ilma li jasal għand in-nies mill-mejnijiet tagħna huwa diġà ilma ta’ kwalità li jilħaq l-istandards kollha. Bħala korporazzjoni ovvjament aħna konxji li hemm parametri oħra li ma fihomx importanza għas-saħħa, imma fihom importanza ħafna għall-konsum tan-nies, bħalma meta ngħidu t-togħma, ir-riħa li jkollu l-ilma, fejn b’dan il-proġett ħa jkun hemm titjib konsiderevoli mill-ewwel ġuranta,” fisser is-Sur Bilocca.

Is-Sur Bilocca spjega li x-xogħol għandu jibda f’Ottubru li ġej u mistenni jkun lest fi żmien sentejn u nofs. Żied li l-proġett se jkun maqsum fi tliet partijiet. “Ħa nkunu qed inħaffru qisu tliet mini f’daqqa biex nagħmluh fl-iqsar żmien possibbli. Hemm ir-rotta ideali minn taħt l-art. Ir-rotta ġiet magħżula skont il-ġeoloġija.”

Il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li l-iffirmar tal-kuntratti huma xhieda tal-proġetti li qed isiru fis-settur tal-ilma bil-għan li titjib l-infrastruttura ta’ Malta u l-kwalità tal-ħajja tan-nies.

Dan il-proġett se jsir b’investiment totali ta’ 27 miljun ewro u nofs, parti kbira minnhom fondi tal-Unjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
Immigrazzjoni

Matul il-lejl, grupp ta’ 61 immigrant mistennija jiddaħħlu Malta wara li sabu ruħhom f’diffikultà bejn sema u ilma. Stqarrija tal-Forzi Armarti qalet li ċ-ċentru tal-kordinazzjoni tas-salvataġġ Maltiillum tard waranofsinhar kien…

Infrastruttura

Il-pontijiet li jaqsmu l-ibliet u jħaffu t-traffiku huma meħtieġa iżda l-manutenzjoni tagħhom hija daqstant importanti biex jiġu evitati diżgrazzji. Ftit tal-ġimgħat ilu Infrastructure Malta lestiet l-ewwel fażi ta’ tisħiħ tal-Pont…

Ambjent

Wara li f’lejlet Santa Marija nirien ħakmu l-Maqluba fil-Qrendi u għal diversi jiem ma kinux ntfew għalkollox, l-espert fil-biodiversità, Alfred Baldacchino, qal li l-ħsara li saret m’hijiex biss fis-siġar li…

Aktar