Trasport
Se jibdew xogħlijiet fil-venda tal-karozzi tal-linja fil-foss ta’ San Ġakbu

Fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew xogħlijiet fil-venda tal-karozzi tal-linja fil-foss ta’ San Ġakbu għal titjib fil-faċilitajiet għal passiġġieri.

Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li dan l-proġett ser jiswa €400,000 u fost oħrajn ser jipprovdi kenn permanenti kontra l-elementi tan-natura kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa.

Se jibdew ix-xogħlijiet biex fil-venda tal-karozzi tal-linja fil-foss ta’ San Ġakbu l-Belt issir tinda permanenti u faċilitajiet oħra għal passiġġieri.

Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg ħabbar li dan se jsir b’investiment ta’ €400,000.

Il-Ministru Ian Borg qal “l-infrastruttura relatata mat-trasport pubbliku għandha bżonn li tkompli tiġi mtejba u allura l-bus shelters mal-lokalitajiet u anke l-main terminus hawnhekk ġewwa Sain James Ditch għaliex nafu li sa issa kien hawn kenn biss temporanju u aħna naħsbu li hu importanti li jkun hemm l-investiment ta’ tinda propja li tkun tista’ tilqa’ fiha lil dawk li jagħżlu li jivvjaġġaw b’dan il-mod ta’ trasport.”

Il-Ministru Borg qal li s-sena li għaddiet rekord ta’ tlieta u ħamsin miljun u erba’ mitt elf passiġġier għamlu użu mit-trasport pubbliku, li jfisser medja ta’ kważi 150,000 passiġġier kuljum. Qal li s-sena l-oħra l-Gvern uża parti mis-surplus biex iffinanzja żewġ miljun u mitejn elf ewro favur l-iskema ta’ trasport pubbliku b’xejn għaż-żgħażagħ li minnha ibbenefikaw 24,000 żgħażagħ. Dr Borg qal li din is-sena din l-iskema ġiet estiża b’investiment ta’ tliet miljun u tliet mitt elf ewro biex tkopri żgħażagħ bejn l-14 u l-20 sena. Qal li l-pjan tal-Gvern huwa li issa se jaħseb għall-persuni b’diżabbilità u l-anzjani.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar