COVID-19
Se jinfetħu l-kumplament tal-ħwienet u ċ-ċentri tal-ħarsien tat-tfal

Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Charmaine Gauci, qalet li s-sitwazzjoni tal-Covid-19 kienet ikkontrollata f’Malta, fejn għalkemm ħafna nies inżammu d-dar iżda tpoġġew fi kwarantina. Semmiet il-fatt li l-RT erġajna niżżilniha, u din kienet sforz il-ħidma u s-sagrifiċċji ta’ kulħadd.

Qalet li l-miżuri ġew rilaxxati wara evalwazzjoni tar-riskju, u kienu akkumpanjati dejjem b’miżuri ta’ mitigazzjoni.

Ħabbret li għalhekk ninsabu f’pożizzjoni biex ċertu ħwienet li kienu għadhom ma nfetħux, issa se jinfetħu minn nhar il-Ġimgħa li ġej.

Se jinfetħu wkoll iċ-childcare centres b’differenza, u jekk is-sitwazzjoni tibqa’ tajba jinfetħu ċentri edukattivi oħra ‘l quddiem. Għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Prof Gauci spjegat li jrid ikun hemm inqas tfal f’kull ċentru, u prinċipju bażiku li jrid jiġi osservat hu li kemm jista’ jkun dawn ma joqgħodux jinbidlu u jibqgħu fl-istess grupp daqslikieku huma familja.

Prof Gauci qalet li xi avvenimenti wkoll se jitħallew isiru, iżda mhux avvenimenti tal-massa bħal ma kellna s-sajf li għadda, għax il-prinċipju ta’ distanza soċjali jrid jibqa’ jinżamm.

Ara l-konferenza hawn:

https://www.facebook.com/TelevisionMalta/videos/258658425342839/

Ara wkoll:

Minn nhar il-Ġimgħa se jiġu rilaxxati kważi l-miżuri kollha, iżda l-maskri se jibqgħu jintlibsu

“Malta rebħet il-gwerra kontra l-Covid-19”

Ara liema huma l-pajjiżi li l-Maltin jistgħu jsiefru lejhom minn Lulju