Qorti
Se jittressaq il-Qorti sid ta’ kelb li gidem mara f’wiċċha

Il-Qorti ddeċidiet li hemm bażi legali biex il-Pulizija tibda proċeduri legali kontra Peter Attard, sid il-kelb li allegatament gidem lil Lindsey Vella.

Dr Stefano Filetti, l-avukat ta’ Lindsey Vella fetaħ proċeduri fil-Qorti kontra l-Kummissarju tal-Pulizija wara li l-Pulizija ma resqitx lil sid il-kelb il-Qorti fosthom minħabba li l-kelb kien ikkontrollat minn sidu b’ċinga.

Il-każ seħħ f’ħanut meta sid il-kelb daħal bil-kelb u l-kelb gidem lil Lindsey meta marret biex tbusu.

Quddiem il-Maġistrat Aaron Bugeja, il-Qorti semgħet l-istqarrija tal-Kummissarju tal-Pulizija, li sid il-kelb talab il-permess ta’ Lindsey qabel daħal fil-ħanut fejn taħdem hi. Qal li hi aċċettat li jidħol il-kelb u qagħdet titħaddet ma’ sid il-kelb fuq l-istess kelb. Qal li sid il-kelb qalilha li l-kelb kien friendly iżda meta Lindsey bdiet tgħid lill-kelb biex jagħtiha siequ,tagħtu xi ikel u marret biex tbusu, il-kelb gidimha f’wiċċha.

Min-naħa tiegħu, il-Kummissarju tal-Pulizija qal li kienet Lindsey li għażlet li tmur tifraħ u tbus lill-kelb u li meta gidimha l-kelb kien fil-kontroll ta’ sidu, u li sidu ma kellux f’moħħu dak li seta’ jbeżża’ jew idejjaq lill-kelb u anqas  ma setax jantiċipa l-istint tal-kelb jew li jkollu l-kontroll fuqu.  Qal li mhux biss dis il-kelb għandu responsabbiltajiet iżda anke terzi persuni li jmorru jilagħbu mal-klieb.

Il-Qorti qalet li mhux qiegħda biex tistabbilxxi jekk Peter Attard hux ħati jew le iżda biex tara jekk hemm bażi li jibda l-każ. Qalet li r-razza tal-kelb hija magħrufa bħala fost l-aktar razza aggressiva ta’ klieb u għalhekk għalkemm il-kelb qatt ma gidem lil xi ħadd ma jfissirx li mhux perikoluż. Qalet li l-argument tal-Kumissarju tal-Pulizija kien ikun validu jekk il-provi li kellu f’idejh kienu juru li l-inċident seħħ tort ta’ Lindsey Vella. Għaldaqstant il-Qorti ddeċidiet li hemm bażi legali biex jibda jinstema’ l-każ u jinfetħu proċeduri kriminali kontra sid il-kelb.

Ara wkoll:

Kelb jisfiguralha wiċċha iżda tgħid li se tibqa’ tħobb l-annimali

Tfittex għad-danni lil sid il-kelb li sfreġjalha wiċċha

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar