Se jitwaqqgħu partijiet mit-Torri l-Abjad li m’għandhomx valur storiku

Żewġt ikmamar mingħajr ebda valur li nbnew mal-erbgħin sena ilu fit-Torri l-Abjad, fil-limiti tal-Mellieħa, se jitwaqqgħu bħala parti minn proġett ta’ restawr f’dan it-torri storiku. Ir-restawr se jsir minn Din l-Art Ħelwa li ġiet fdata bit-torri mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa.

Mibni fl-1658 mill-Gran Mastru Martin de Redin bħala wieħed minn tlettax it-torri għall-ħarsien tal-kosta, it-Torri l-Abjad fil-Mellieħa issa jinsab fir-responsabilita’ ta’ Din l-Art Ħelwa. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa għadda t-torri lil din għaqda mhux governattiva li se tkun qed tirrestawrah b’investiment ta’ kważi nofs miljun ewro.

Il-President ta’ Din l-Art Ħelwa, Maria Grazia Cassar, qalet li l-pjan hu li l-binja tintuża għal skop ta’ tagħlim dwar l-inħawi tal-Armier. Din hija d-dsatax-il binja ta’ wirt storiku taħt il-ħarsien ta’ Din l-Art Ħelwa.

Il-kordinatur tal-proġett, Martin Vella spjega li oriġinarjament t-Torri l-Abjad kien differenti minn kif inhu llum u kien jixbah lit-Torri tal-Għallis. Fl-1715, kien tħaffer foss u nbnew “gun post” u “block house”, fejn is-suldati kienu jaħżnu l-munizzjon għall-kanuni.

“Però rridu niftakru wkoll li l-Ingliżi fis-seklu dsatax kienu użaw it-Torri wkoll bħala residenza estiva tad-diversi gvernaturi f’Malta u bnew kamra fuq il-block house u xi kmamar fuq il-bejt. Dawk se nippreservawhom ukoll u nagħtuhom id-dinjita li tixraqilhom. Il-binjiet li saru fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet huma mhux ikkunsidrati ta’ valur storiku u dawk sa jitwaqqgħu,” stqarr Vella.

Is-Sur Vella spjega li llum l-għadu ewlieni ta’ fortifikazzjonijiet bħat-Torri l-Abjad huma tlieta: l-abbandun; il-vandaliżmu; u l-elementi.

Is-Sindku tal-Mellieħa, John Buttigieg, qal li din hija l-ħames binja li l-Kunsill Lokali għadda lil għaqdiet fosthom it-Torri l-Aħmar, li wkoll jinsab fir-responsabilita’ ta’ Din l-Art Ħelwa.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar, Deborah Schembri, raddet ħajr lill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa li l-istorja rikka ta’ binjiet bħat-Torri l-Abjad qed jgħaddiha biex titgawda mill-pubbliku.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Kull sena madwar 150 persuna f’Malta jinstab li għandhom kanċer fil-pulmun, li wħud minnhom x’aktarx li qabel ikunu bdew jinnutaw sintomi tal-kundizzjoni, magħrufa bħala COPD, li hi assoċjata mat-tipjip, it-tniġġis…

Ekonomija u Finanzi

Il-baġits għall-2019 ta’ Malta u disa’ pajjiżi oħra Ewropej kisbu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li l-Italja qed tissogra li taffaċċja azzjoni dixxiplinarja li tista’ twassal għall-multi, minħabba li qed tibqa’…

Politika

F’konferenza tal-aħbarijiet illejla, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li l-Prim Ministru mhux qed jgħid il-verità, għax minn banda jgħid li ma jafx kontra min hemm inkjesta, u mill-banda l-oħra…

Aktar