Se jitwaqqgħu partijiet mit-Torri l-Abjad li m’għandhomx valur storiku

Żewġt ikmamar mingħajr ebda valur li nbnew mal-erbgħin sena ilu fit-Torri l-Abjad, fil-limiti tal-Mellieħa, se jitwaqqgħu bħala parti minn proġett ta’ restawr f’dan it-torri storiku. Ir-restawr se jsir minn Din l-Art Ħelwa li ġiet fdata bit-torri mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa.

Mibni fl-1658 mill-Gran Mastru Martin de Redin bħala wieħed minn tlettax it-torri għall-ħarsien tal-kosta, it-Torri l-Abjad fil-Mellieħa issa jinsab fir-responsabilita’ ta’ Din l-Art Ħelwa. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa għadda t-torri lil din għaqda mhux governattiva li se tkun qed tirrestawrah b’investiment ta’ kważi nofs miljun ewro.

Il-President ta’ Din l-Art Ħelwa, Maria Grazia Cassar, qalet li l-pjan hu li l-binja tintuża għal skop ta’ tagħlim dwar l-inħawi tal-Armier. Din hija d-dsatax-il binja ta’ wirt storiku taħt il-ħarsien ta’ Din l-Art Ħelwa.

Il-kordinatur tal-proġett, Martin Vella spjega li oriġinarjament t-Torri l-Abjad kien differenti minn kif inhu llum u kien jixbah lit-Torri tal-Għallis. Fl-1715, kien tħaffer foss u nbnew “gun post” u “block house”, fejn is-suldati kienu jaħżnu l-munizzjon għall-kanuni.

“Però rridu niftakru wkoll li l-Ingliżi fis-seklu dsatax kienu użaw it-Torri wkoll bħala residenza estiva tad-diversi gvernaturi f’Malta u bnew kamra fuq il-block house u xi kmamar fuq il-bejt. Dawk se nippreservawhom ukoll u nagħtuhom id-dinjita li tixraqilhom. Il-binjiet li saru fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet huma mhux ikkunsidrati ta’ valur storiku u dawk sa jitwaqqgħu,” stqarr Vella.

Is-Sur Vella spjega li llum l-għadu ewlieni ta’ fortifikazzjonijiet bħat-Torri l-Abjad huma tlieta: l-abbandun; il-vandaliżmu; u l-elementi.

Is-Sindku tal-Mellieħa, John Buttigieg, qal li din hija l-ħames binja li l-Kunsill Lokali għadda lil għaqdiet fosthom it-Torri l-Aħmar, li wkoll jinsab fir-responsabilita’ ta’ Din l-Art Ħelwa.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar, Deborah Schembri, raddet ħajr lill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa li l-istorja rikka ta’ binjiet bħat-Torri l-Abjad qed jgħaddiha biex titgawda mill-pubbliku.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Tlett ijiem wara li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ nfurzar f’razzett f’Ħal Qormi fejn 110 immigranti legali instabu jgħixu f’dak li suppost kien razzett tal-baqar, crew minn TVM reġa’ żar…

Knisja Maltija

Il-kariżma, it-taħdidiet u l-omeliji ta’ Monsinjur Victor Grech baqgħu jiġbdu l-ammirazzjoni tal-ħafna li jfittxu li jsegwu l-quddies tiegħu. Wara li serva bħala direttur tal-Caritas għal kważi 40 sena, illum għadu…

Lokali

Sitt personalitajiet televiżivi jinsabu fi triqithom lejn l-Indja bħala parti mill-programm il-Proġett fuq TVM, biex jgħinu fil-bini ta’ istitut tat-tfal. Uħud mill-personalitajiet li nafuhom għall-komiċità fuq it-televiżjoni, fosthom Ġorġ tad-Doughnuts…

Kronaka

Turist, Ġermaniż ta’ 68 sena li kien qed jgħum barra l-għar tad-Dwejra Għawdex instab mejjet wara li sab diffikultà fil-baħar. TVM huwa infurmat li l-inċident seħħ ftit wara l-5pm. Kien…

Aktar