Ambjent
Se jsir xogħol ta’ riabilitazzjoni fuq żewġ widien

B’investiment ta’ miljun u tliet mitt elf ewro, se jsir xogħol ta’ rijabilitazzjoni fuq żewġ widien: Wied Għajn Riħana u Wied Liemu. Ambjent Malta bħalissa qed tagħmel stħarriġ dwar il-widien kollha ta’ Malta u Għawdex bil-ħsieb li jiġu rijabilitati.

Wied Għajn Riħana fil-limiti ta’ Burmarrad u Wied Liemu huma tnejn mill-widien li se jiġu rijabilitati.

Il-Kap tal-Immaniġġjar tal-widien fi ħdan Ambjent Malta, Alexander Borg Galea spjega li x-xogħol se jibda bit-tneħħija ta’ siġar invażivi li qed jagħmlu l-ħsara. . . bħalma hi l-akaċja.

” Dawn se nneħħuhom u se nħawlu mal-elf u sitt mitt siġra u arbuxelli indiġeni biex nerġgħu nagħmlu foresta żgħira tal-widien f’dan il-post.”

Is-Sur Borg Galea spjega li se jsir restawr tal-ħitan tas-sejjieħ u minflok ix-xatbiet tal-ħadid se jsir oħrajn tal-injam, se jitjieb l-aċċess għall-bdiewa li għandhom l-għelieqi fil-qrib u sistema ta’ tisqija għall-pjanti.

Qal li bħalissa qed isir stħarriġ dwar l-widien kollha ta’ Malta u Għawdex.

“X’hemm mill-att ta’ speċi invażivi, x’hemm mill-att ta’ abitati li huma imprtanti li aħna nikkonservawhom, fejn għandna nużaw il-widien biex ngħinu jkun hemm iktar ilqugħ tal-ilma u anke ngħinu biex ikun hemm aktar ilma fil-pjan.”

Is-Sur Borg Galea qal li wara se jitfasslu l-pjani ghal konservazzjoni ta’ dawn il-widien.

Il-Ministru għall-Ambjent, Josè Herrera qal li l-Gvern hu moralment u legalment obbligat li jippreserva l-biodiversità tal-pajjiż.

Dr Herrera qal li x-xogħlijiet fl-ewwel fażi ta’ Wied Għajn Riħana se jiswew miljun u mitt elf ewro waqt li dawk f’Wied Liemu, li huwa iżgħar, se jsiru b’mitejn elf ewro/ Il-proġett se jsir b’kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea.

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej, Edward Zammit Lewis qal li dawn huma fondi li ihallu effetti mhuwiex biss ambjenatli imma ekonomici ukoll kemm mil-lat tal-bdiewa kif ukoll il-konservazzjoni tal-ilma.

Aħbarijiet Oħra
Ippjanar u bini

Applikazzjoni kontroversjali għal żvilupp fuq sit ta’ villa storika tas-seklu tmintax fiż-Żejtun, ġiet irtirata mill-iżviluppatur. L-applikazzjoni kienet qed titlob li l-Awtorità tal-Ippjanar tibdel iż-żona fejn tinsab Villa Bonici minn waħda…

Lokali

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, saħaq li l-Istat Malti għandu jagħmel użu mill-mezzi u l-proċeduri kollha għad-dispożizzjoni tiegħu skont il-liġi, inkluż dawk ta’ natura eċċezzjonali biex jinqabad min ordna, iffinanzja, u…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ffirma ittra li permezz tagħha kkommetta ruħu li jirrakkomanda maħfra Presidenzjali ġaladarba suspettat li kien involuta fil-komplott tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, jikxef dak…

Kronaka

Il-Pulizija qed tinvestiga s-sejba ta’ kadavru ta’ mara li ttella’ mill-Bajja tal-Balluta. Kien għall-ħabta tas-7:10 ta’ dalgħodu meta l-Pulizija ġiet infurmata li ntlemħet persuna bla ħajja f’wiċċ il-baħar f’din il-bajja….

Aktar