Lokali
Se terġa’ ssir il-purċissjoni s-sewda fil-Birgu

Għall-ewwel darba wara 140 sena fit-toroq tal-Birgu qed issir il-purċissjoni s-sewda wara li saret it-translazzjoni tar-relikwarju storiku li fih madwar 20 relikwa relatati mal-passjoni ta’ Kristu.

Purċissjoni reliġjuża li saret l-aħħar darba madwar 140 sena ilu reġgħet ingħatat il-ħajja fuq inizjattiva tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira Birgu. Il-purċissjoni s-sewda kienet issir l-Erbgħa tat-Tnibri filgħaxija wara li jidlam u fiha kienu jieħdu sehem l-iskjavi li kien jaħdmu fuq ix-xwieni.

George Agius minn Vittoriosa Historical Society qal “kienu jilbsu ta’ fratelli bl-liebsa sewda, b’wiċċhom mgħammad u anke bil-ktajjen u bis-slaleb. Illum f’xi purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira għadna naraw dawn in-nies li jġorru s-slaleb, xi ħaġa li bdiet dak iż-żmien u għax kienu lsiera kien ikollhom il-ktajjen verament. Din il-purċissjoni ntemmet fl-1879, qiesu 140 sena ilu għax l-Isqof Carmelo Scicluna qal li f’kull parroċċa ma tistax issir aktar minn purċissjoni waħda u li toħroġ fil-Ġimgħa l-Kbira.

F’din il-purċissjoni ser titfakkar ukoll il-wasla f’Malta tar-relikwarju li fih madwar 20 relikwa relatati mal-Passjoni ta’ Kristu.

Kenneth Cassar, Kuratur tal-Palazz tal-Inkwiżitur 26 qal “dan wasal Malta fl-1753 grazzi għas-sehem importanti li kellu l-inkwiżitur Paolo Passionei. B’rikonoxxenza ta’ dan kollu l-ewwel darba li ġie Malta qabel ma mar il-parroċċa ta’ San Lawrenz kien inġab fil-kappella fil-Palazz tal-Inkwiżitur u t-transulazzjoni kienet bdiet minn hawnhekk. Bħala Heritage Malta, kif għamel l-Inkwiżitur Passionei tant snin ilu li ħadem flimkien mal-komunità tal-Birgu, aħna bħala mużew qed naħdmu fil-qrib mal-komunità tal-Birgu f’din l-inizjattiva sabiħa.”

Il-purċissjoni s-sewda saret b’inizjattiva tal-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Birgu. Il-Kummissjoni ngħaqdet ma’ Heritage Malta.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Instab post alternattiv biex id-detox ma jibqax fejn l-isptar San Luqa fi G’Mangia. Dan ġie konfermat mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti li madankollu ma tax dettalji tal-post…

Kronaka

Ir-raġel li lbieraħ il-Pulizija ppubblikaw ritratti tiegħu qed ikun imfittex b’rabta ma’ serqa li seħħet ix-xahar illi għadda f’Tas-Sliema. Il-Pulizija talbet l-għajnuna tal-pubbliku biex issib lil dan ir-raġel. Minn stħarriġ…

Saħħa

Kollaborazzjoni bejn kumpanija fil-qasam tal-farmakoloġija li tinsab ibbażata f’Malta u riċerkatur Taljan qed twassal għal iżjed riċerka fit-terapija għall-kanċer. Din ir-riċerka hi ibbażata fuq sustanti meħuda minn pjanti mediterranji. Il-Professur…

Aktar