Knisja Maltija
Restawrata l-pittura li hemm fl-apside fil-Katidral tal-Imdina

L-Arċidjoċesi ta’ Malta daħlet għall-proġett ta’ restawr biex il-pittura li hemm fl-apside fil-Katidral tal-Imdina, li tirrappreżenta n-Nawfraġju ta’ San Pawl u li ħarġet mill-pinzel ta’ Mattia Preti fl-1688 tittreġġa’ lura għall-glorja oriġinali tagħha. Ir-restawratur Paul Muscat li kien responsabbli għall-proġett qal lir-restawraturi tal-kumpanija ReCoop kellhom biċċa xogħol iebsa biex inaddfu l-pittura.

Paul Muscat qal “li kellna diffiċli kien il-proċess tat-tindif, il-pittura ta’ Mattia Preti kellha tal-anqas 4 interventi li saru ta’ restawr u ovvjament dawn kienu inteventi li għattew ħafna mill-oriġinali fil-fatt meta tlajna konna qed naħsbu li 2% biss kien għadu qed jidher mill-oriġinal.

Ir-restawr tal-pittura sar fi żmien 10 xhur u fuqu ħadmu 4 restawraturi iżda x-xogħol ta’ preparazzjoni beda ferm aktar kmieni.

Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Pace Ross qal “il-pittura ta’ Mattia Preti tpittret fl-aħħar ta’ ħajtu meta kien anzjan però matul it-tliet mitt sena li għaddew saru diversi rtokki fuqha filwaqt neħħejna 4 layers. Saret ħafna preparazzjoni fis-sens li applikajna għall-fondi tal-Unjoni Ewropea, dan il-proġett sewa €70,000 u anke kellna call for tenders fejn sibna kumpanija li għamlet dan ix-xogħol tant importanti.”

Ir-restawr kien inawgurat mill-Isqof Joe Galea Curmi filwaqt li sostna li l-patrimonju reliġjuż juri mixja ta’ fidi ta’ ġenerazzjonijiet sħaħ. Monsinjur Galea Curmi qal li permezz ta’ proġetti bħal dawn joħorġu l-għeruq tal-fidi u anke jindikaw il-viżjoni għall-futur.

Dan il-proġett li parzjalment sar b’fondi tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed minn sensiela li l-Knisja f’Malta qed twettaq biex il-patrimonju reliġjuż jitgawda mill-ġenerazzjonijiet futuri.

Aħbarijiet Oħra
Politika

L-Ispeaker tal-Parlament, Anġlu Farrugia, qal li l-membri tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi ma setgħux jagħmlu mistoqsijiet dwar il-kuntratt mogħti mill-Awtorità tat-Turiżmu lid-Deputat Laburista Konrad Mizzi, qabel ma l-kontijiet awditjati tal-istess awtorità…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Minsitru għas-Saħħa, Chris Fearne, ta rendikont tal-ħidma prekawzjonali li ttieħdet mill-awtoritajiet tas-saħħa kontra l-Coronavirus, waqt li tenna li s’issa Malta m’għandha l-ebda każ ta’ Covid-19. Il-Ministru…

Politika

L-Unjoni Ewropea qablet li torganizza missjoni militari mill-baħar u mill-ajru fil-lvant tal-Mediterran fi sforz biex twaqqaf it-traffikar tal-armi bejn ġellieda u milizji rivali fil-Libja. Dan ser isir biex ma jkomplix…

Edukazzjoni

Il-Malta Trust Foundation, li twaqqfet mill-President Emeritu Marie Louise Coliera Preca, ser testendi s-servizz tal-counselling fl-iskejjel fl-iskola medja ta’ Maria Reġina fin-Naxxar, bħala parti mill-proġett Blossom. Il-fondazzjoni kisbet finanzjament ta’…

Aktar