Lokali
Se tinfetaħ dar biex tilqa’ uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività bis-sehem tal-forzi dixxiplinati kollha f’pajjiżna.

Il-Fondazzjoni Blue Light, li twaqfet wara l-inċident tas-Surġent Simon Schembri qed tippjana li tiftaħ dar biex tipprovdi l-appoġġ psikoloġiku lil membri tal-forzi dixxiplinati u l-familji tagħhom, issa li l-Gvern ħa deċiżjoni li jipprovdi forma ta’ assikurazzjoni lil dawn il-membri f’każ ta’ xi inċidenti gravi waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Dan intqal mis-sur Schembri stess waqt attività f’Ħal Safi fejn il-Fondazzjoni flimkien mal-Kunsill Lokali laqqgħu l-entitajiet pubbliċi li jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà, mill-pulizija sa kunsill għas-sigurtà fit-toroq.

Is-Surġent Schembri qal “kull min ikun f’dan ix-xogħol jaf kemm ikun qed jissogra ħajtu f’kull ħin u kull mument li joħroġ mill-bieb tad-dar tiegħu. L-għan tagħna huwa li nwaqqfu dar biex min jinqalalu xi ħaġa waqt il-ħin tax-xogħol jista’ jiġi għandna u niggwidawh u nagħmlu ħilitna biex ngħinu lilu u l-familja tiegħu wkoll.”

Għaxar xhur wara l-inċident li kien ħallieh f’xifer il-mewt, is-Surġent Schembri stqarr li jħares ‘il quddiem biex jerġa’ jibda jagħti servizz tiegħu fil-korp.

Is-surġent Schembri qal “bħalissa għadni immur kważi kuljum l-isptar bit-terapiji. Xogħol għadni ma dħaltx imma wasalt viċin ħafna li nerġa’ nidħol u niżżikħajr lil Alla li kollox imur kif suppost”.

Intant waqt l-attività f’Ħal Safi, rappreżentanti tal-Korp tal-Pulizija, tal-Armata, tad-Dwana, tal-Protezzjoni Ċivili, tad-Dipartiment tal-Emerġenza, mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, mil-LESA, mid-Diviżjoni tat-Tindif, minn Transport Malta u mill-Kunsill għas-Sigurtà tat-Toroq fissru l-ħidma tagħhom fil-komunità waqt li saru wirjiet b’konnessjoni mal-ħidmiet tagħhom fl-infurzar tal-liġijiet.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Is-Supretendent tas-Saħħa Charmaine Gauci qalet li fl-aħħar 24 siegħa saru 1,247 swab tests li minnhom ħareġ każ wieħed pożittiv. Hija qalet li fiequ 6 persuni mill-virus. Biex b’hekk issa hemm…

Kronaka

Il-Pulizija ġabret u qed tanalizza r-ritratti u filmati li xxandru fuq il-midja nkluż fuq Facebook, biex toħroġ it-taħrikiet relatati maċ-ċelebrazzjonijiet tal-partitarji Furjaniżi fuq il-Fosos. Kelliem għall-Ministeru tal-Intern ikkonferma li l-multi…

Avjazzjoni

Il-kumpanija tal-ajru Emirates qed tieħu l-miżuri kollha neċessarji f’dak li għandu x’jaqsam mal-iġenje, is-saħħa u s-sigurtà tal-passiġġieri kif ukoll tal-ħaddiema tagħha. L-uniformi l-ġdida tal-membri tal-ekwipaġġ se tinkludi mil-lum ‘il quddiem…

Press Briefings

Fin-12:30 is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Charmaine Gauci, se tkun qed tagħti l-aħħar aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni tal-Covid-19. Il-konferenza tal-lum se tixxandar dirett fuq TVM, Radju Malta, tvm.com.mt u fuq il-paġna ta’ Facebook Television…

Aktar