Lokali
Se tinfetaħ dar biex tilqa’ uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività bis-sehem tal-forzi dixxiplinati kollha f’pajjiżna.

Il-Fondazzjoni Blue Light, li twaqfet wara l-inċident tas-Surġent Simon Schembri qed tippjana li tiftaħ dar biex tipprovdi l-appoġġ psikoloġiku lil membri tal-forzi dixxiplinati u l-familji tagħhom, issa li l-Gvern ħa deċiżjoni li jipprovdi forma ta’ assikurazzjoni lil dawn il-membri f’każ ta’ xi inċidenti gravi waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Dan intqal mis-sur Schembri stess waqt attività f’Ħal Safi fejn il-Fondazzjoni flimkien mal-Kunsill Lokali laqqgħu l-entitajiet pubbliċi li jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà, mill-pulizija sa kunsill għas-sigurtà fit-toroq.

Is-Surġent Schembri qal “kull min ikun f’dan ix-xogħol jaf kemm ikun qed jissogra ħajtu f’kull ħin u kull mument li joħroġ mill-bieb tad-dar tiegħu. L-għan tagħna huwa li nwaqqfu dar biex min jinqalalu xi ħaġa waqt il-ħin tax-xogħol jista’ jiġi għandna u niggwidawh u nagħmlu ħilitna biex ngħinu lilu u l-familja tiegħu wkoll.”

Għaxar xhur wara l-inċident li kien ħallieh f’xifer il-mewt, is-Surġent Schembri stqarr li jħares ‘il quddiem biex jerġa’ jibda jagħti servizz tiegħu fil-korp.

Is-surġent Schembri qal “bħalissa għadni immur kważi kuljum l-isptar bit-terapiji. Xogħol għadni ma dħaltx imma wasalt viċin ħafna li nerġa’ nidħol u niżżikħajr lil Alla li kollox imur kif suppost”.

Intant waqt l-attività f’Ħal Safi, rappreżentanti tal-Korp tal-Pulizija, tal-Armata, tad-Dwana, tal-Protezzjoni Ċivili, tad-Dipartiment tal-Emerġenza, mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, mil-LESA, mid-Diviżjoni tat-Tindif, minn Transport Malta u mill-Kunsill għas-Sigurtà tat-Toroq fissru l-ħidma tagħhom fil-komunità waqt li saru wirjiet b’konnessjoni mal-ħidmiet tagħhom fl-infurzar tal-liġijiet.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet llum fil-Qorti il-kumpilazzjoni fil-qtil ta’ Maria-Lourdes u Angele Bonnici li allegatament inqatlu mill-iben/ħu l-vittmi – Joseph Bonnici. Fil-Qorti ta x-xhieda tiegħu l-missier tal-familja Bonnici, Paul li qed jiskonta sentenza…

Lokali

Fuq il-paġna tiegħu, Bjorn Formosa, is-simbolu Malti li jirrappreżenta l-pazjenti li jbatu mill-ALS, qal li ddaħħal b’urġenza l-isptar. Jidher li Bjorn ma kienx qed jieħu nifs sew iżda minkejja dan…

Knisja Maltija

Nhar is-Sibt li ġej 4 djakni djoċesani se jiġu ordnati saċerdoti.  L-ordinazzjoni presbiterali se ssir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann il-Belt fid-9.30am. L-4 saċerdoti ġodda huma Peter Ellul mill-Parroċċa ta’ San Pawl…

Lokali

Illum, il-President ta’ Malta George Vella jagħlaq 77 sena u qed iqatta’ għeluq sninu flimkien mal-atleti tal-basketball b’abbiltajiet imħallta. L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, il-Malta Basketball Association, Malta Wheelchair Basketball, Aġenzija…

Aktar