Knisja Maltija
Se tingħata t-titlu ta’ Bażilika nhar il-Ħadd li ġej

Wara nuqqas ta’ 51 sena, nhar il-Ħadd li ġej Malta se jkollha l-għaxar Bażilika. Dan għaliex wara proċess rigoruż li dam għaddej tliet snin, il-Knisja Arċipretali tal-Mosta se tingħata t-titlu ta’ Bażilika.

F’dawn il-jiem fil-knisja sar it-tibdil meħtieg biex il-Knisja tkun konformi mal-Bażiliċi madwar id-dinja.

Mistoqsi x’inhu jagħmel bħalissa, is-Sagristan Charles Schembri qal “qegħdin fl-aħħar preparamenti biex inpoġġu l-wiċċ tal-mejda.”

Fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta TVM sab għadd ta’ voluntiera jħabirku biex ibidlu l-ambone, l-artal u s-sedja qabel il-Ħadd li ġej fejn, l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra quddiesa li matulha se jaqra d-digriet li bih is-Santwarju tal-Assunta se jsir Bażilika Minuri tal-Papa.

Il-Mixja tar-Rotonda biex issir bażilika bdiet tliet snin ilu.

Il-voluntier fil-grupp tal-armar Marija Assunta, Matthew Mifsud qal “kien ġie l-Arċisqof kont mort fil-kamra tal-abbatini għax jien abbati wkoll u għidtilhom ejja nsaqsuh għat-titlu ta’ Bażilika u saqsejnih u qalli iva jistħoqqilha t-titlu ta’ Bażilika u se naħdem għaliha.”

Din se tkun l-ewwel darba wara nuqqas ta’ 51 sena li Knisja f’Malta se tingħata dan it-titlu prestiġġjuż li Mark Micallef Perconte u William Muscat li ħadmu fuq id-dokumentazzjoni u l-proċess rigoruż mis-Santa Sede fissru bħala unur u qrubija mal-Papa.

Il-Voluntier fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta, Mark Micallef Perconte qal “din il-Knisja ħaqqha peress li jiġu jżuruha ħafna turisti oħra ħafna jgħidulek ‘this Basilica’ imma fil-verità mhix u anke għalina tkun dejjem tixtieq l-aħjar għall-Parroċċa tiegħek jiġifieri aħna mrobbijin hawn u dejjem għidna ħaqqha ħaqqha imma issa wasalna.”

Il-Voluntier fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta, William Muscat “it-titli forsi fi żminijietna ħafna jgħidu li m’għadhomx bżonjużi imma ħadna pjaċir bih bill-Valletta 18, dan mhux għal sena din il-Bażilika imma ħa nibqgħu ngawduha għal dejjem”

Għall-Arċipriet tal-Mosta, Dun Sebastjan Caruana t-titlu ta’ Bażilika jpoġġi aktar piż fuq il-komunità Mostija.

“Verament huwa titlu però naħseb li jpoġġi ċertu impenn, impenn ta’ servizz anke lejn min hu batut, impenn ta’ liturġija ħajja, ta’ poplu jimxi fit-triq tal-fidi għax jekk ma jkunx hemm dan l-impenn inutli jkollok it-titli għax fl-aħħar mill-aħħar it-titli mingħajr il-ħajja nisranija huma vojta”

Dan hu mument speċjali għall-parruċċani Mostin iżda x’aktarx aktar sinifikanti għas-sagristan li din is-sena se jirtira bil-pensjoni.

Is-Sagristan, Charles Schembri qal “jien ilni hawn 45 sena sagristan niftakar l-inkurunazzjoni għandi l-unur ngħid li ħdimt għall-inkurunazzjoni, ħdimt għal din u issa jekk il-Bambin fl-aħħar tas-sajf se nispiċċa b’għafsa ta’ qalb!”

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar