Budget
Se titnaqqas it-taxxa fuq is-sahra

Il-Gvern ħabbar li se titnaqqas it-taxxa għal 15% fuq is-sigħat li jinħadmu bis-sahra, biex tiġi daqs ir-rata li attwalment titħallas fuq xogħol part-time.

Dan it-tnaqqis tat-taxxa se japplika bi tliet kundizzjonijiet biex ikun evitat l-abbuż.

Huma l-ewwel 100 siegħa ta’ sahra li se jinħadmu bir-rata l-ġdida, li tapplika biss għal dawk li jaqilgħu salarju bażiku ta’ €20,000 fis-sena. Din ir-rata ma tapplikax lanqas għal dawk li għandhom kariga maniġerjali.

Ir-rifużjoni tat-taxxa lil 200,000 ħaddiem li għandhom dħul inqas minn €60,000 se jerġa’ jingħata u se jvarja bejn €40 u €68, bl-ogħla rata titħallas lil dawk li għandhom dħul baxx.