Infrastruttura
Se titwaqqaf Awtorità ġdida li se sservi ta’ regolatur għall-industrija tal-bini

Qabel titwaqqaf uffiċċjalment l-Awtorità ġdida tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-Gvern nieda konsultazzjoni pubblika dwarha li l-għan hu li sservi ta’ regolatur wieħed li jinkludi l-entitajiet involuti fl-industrija tal-bini li tħaddem direttament mat-13,000 persuna.

Fil-preżentazzjoni tal-White Paper għat-Twaqqif tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-kordinatur għat-twaqqif ta’ din l-Awtorità Carlo Mifsud qal li l-għan tar-riforma hu li jkun hawn regolatur wieħed li jinkludi fih erba’ entitajiet – il-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini, l-Uffiċċju għar-Regolmenti tal-Bini, il-Bord għar-Regolamenti tal-Bini, u l-Bord tal-Bennejja.

Is-Sur Mifsud qal, “Hekk ifisser li nkunu qegħdin nagħmlu iktar riżorsi flimkien, iżda wkoll inkunu nistgħu ngħaqqdu iktar funzjonijiet…. Li qegħdin naraw ukoll huwa l-fatt li għandek diversi liġijiet u regolamenti li huma sparpaljati f’postijiet differenti u allura qed naraw li dawn jiġu kkonsolidati f’post wieħed għax l-ewwelnett tissimplifika għan-nies in ġenerali, iżda wkoll għal min qed jaħdem fl-industrija.”

Dwar dan tkellem ukoll il-Perit Dr Robert Musumeci li qal li hemm inkonsistenza fil-liġijiet u wħud minnhom m’għadhomx jagħmlu sens fir-realtajiet tal-lum il-ġurnata.

Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Sandro Chetcuti, qal li l-MDA dejjem saħqet li jkun hemm regolatur wieħed u wera t-tama li li mal-Awtorità ġdida jkunu nvoluti entitaijiet bħas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità.

Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg, qal li bħalissa dawk kollha involuti f’dan is-settur m’għandhomx post wieħed fejn jistgħu jmorru meta jkollhom xi diffikultà. Għalhekk sostna li hemm bżonn li r-responsabbilitajiet jitqassmu u jkunu aktar ċari.

Dr Borg qal li hu importanti li permezz tal-Awtorità l-ġdida tkun żgurata iżjed kwalità fil-bini u iżjed dixxiplina waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħolijiet. Qal li hu fl-interess ta’ min qed jiżviluppa li ma jħallix lil dawk il-ftit jabbużaw u joħolqu inkonvenjent fil-komunità.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Propjetà Chris Agius, qal li fl-aħħar ġimgħat saru 52 laqgħa ta’ konsultazzjoni waqt li spjega kif regolatur wieħed se jgħin fit-tnaqqis tal-burokrazija.

Is-Segretarju Parlamentari Agius qal, “Matul is-snin kien hemm nurmu ta’ liġijiet li ma ġewx aġġornati maż-żminijiet u allura aħna qed inħarsu ‘l quddiem li permezz ta’ support u konsultazzjoni miftuħa jkollna l-aqwa liġi possibbli biex inkunu nistgħu nħarsu dawn l-affarijiet.”

Il-konsultazzjoni pubblika dwar il-White Paper għat-Twaqqif tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni tagħlaq fil-15 t’Ottubru u tista’ ssibha hawnhekk – White Paper Awtorita ghall-Bini u l-Kostruzzjoni

Aħbarijiet Oħra
Xogħol

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li bdiet fl-2016 kienet taħt il-lenti tal-Awditur Ġenerali li f’rapport li ippreżenta lill-Ispeaker ta ċertifikat pjuttost tajjeb lill-iskema għalkemm iħeġġeġ lill-entitajiet governattivi involuti biex itejjbu l-moniteraġġ…

Ambjent

Malta, flimkien ma’ 8 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u żewġ stati assoċjati, se tkun qed tnaddaf il-bajjiet tagħha f’dak li dak jissejjaħ bħala l-Blue Mediterranean Clean-Up Week. Fl-ewwel ġimgħa ta’…

Blockchain

Erba’ xhur wara li Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja li użat is-sistema tal-blockchain fil-ħruġ taċ-ċertifikati għall-istudenti, it-teknoloġija tal-blockchain se tibda tintuża għal kuntratti tal-kirjiet, meta fil-jiem li ġejjin se tkun…

Qorti

Il-Pulizija ressqet il-Qorti żagħżugħ u xlietu li bejn Frar u Mejju wettaq ħames serqiet ta’ flus u ġojjelli minn residenzi fl-Imsida u San Pawl il-Baħar. Aliosha Emnadze, Ġorġjan ta’ 24…

Aktar