Knisja Maltija
Sejba wara li nqala’ l-artal tal-Knisja ta’ Kristu Re biex issir it-tribuna

Fl-aħħar ġranet fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re Raħal Ġdid ċċaqlaq l-artal biex isir il-proġett tat-tribuna u taħt l-artal instabet lista tal-benefatturi li tmur lura 65 sena. Intant, il-pjan hu li sa sena oħra jitlesta dan il-proġett tat-tribuna fuq l-artal li se jinbena fuq id-disinn oriġinali ta’ 65 sena ilu.

Ħamsa u sittin sena ilu, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid inbena l-artal u dakinhar kien hemm il-pjan li ssir it-tribuna fuq l-artal. Il-Kappillan Dun Marc Andre’ Camilleri spjega li minhabba l-ispejjeż kien inbena l-artal biss u t-tribuna ma saritx. Qal li dal li ma sarx fl-1954 qed isir issa fuq l-istess disinn oriġinali tat-tribuna. Dun Camilleri qal li x-xogħol beda fl-aħħar ġranet meta tħaffru l-pedamenti għat-tribuna, u taħt l-artal instabu l-ismijiet tal-benefatturi għall-bini tal-artal.

Dun Marc Andre’ Camilleri qal “hekk kif bdejna dan ix-xogħol u ċaqlaqna l-artal innifsu, sibna taħtu tubu li fih kien hemm il-lista tal-benefatturi li kienu taw lira jew iktar dak iż-żmien b’risk l-artal li kien sar. Kif sibna dik il-lista rnexxielna niftħuha u kien hemm diversi li ġew biex jaraw għax sabu wkoll membri tal-familji tagħhom, ġenituri, zijiet u anke familjari oħra allura ġew biex jaraw il-familjari tagħhom x’għamlu dakinhar.”

F’din il-lista nstabu l-ismijiet ta’ madwar 700 persuna li 65 sena ilu taw donazzjoni ibiex isir l-artal li kien sewa madwar elf lira sterlina. Dun Marc Andre’ Camilleri qal li s-sejba ta’ din il-lista waslet għal idea simili għall-bini tat-tribuna fuq l-artal.

“Wara ġietna l-idea li biex inkomplu din it-tradizzjoni sabiħa nagħmlu lista ġdida aħna bil-benefatturi li qed jagħtu s-sehem tagħhom illum, u dejjem f’ambjent ta’ fidi. Jiġifieri aħna sibna l-istess talba li kien għamel il-Kappillan ta’ dak iż-żmien, Monsinjur Xuereb, li talab li dik il-lista bl-ismijiet u l-familjari tagħhom qegħdin jitolbu li isimhom ikun qrib l-artal biex kull quddiesa li titqaddes fuq dak l-artal iservi ta’ xita ta’ grazzji għalihom u għall-familjari tagħhom. Aħna nitolbu lil-Mulej biex l-istess jagħmel illum u dawk kollha li qed jagħtu sehemhom ikollhom il-grazzja u l-għajnuna tiegħu” kompla jgħid Dun Marc Andre.

Din l-idea ta’ lista oħra tidher li ntgħoġbot mal-parruċċani tal-Knisja ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid, tant li fi ftit ġranet diġà telgħu għal 350 il-benefatturi għat-tribuna. Il-Kappillan spjega li fi ftit jiem oħra jitqiegħed l-irħam u l-għan hu li sal-bidu tar-randan l-artal ikun f’postu. Għall-ħabta tal-Għid mistennija jitwaqqfu l-kolonni tat-tribuna biex sa sena oħra titlesta t-tribuna kollha.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li fl-aħħar il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna intebaħ li Malta mhix ippreparata għall-iżvilupp li qed isir u li ġejjin il-problemi fuq il-pajjiż. F’attività politika f’Ta’…

Kurżitajiet

L-ex direttur sportiv tal-klabb tal-futbol Taljan ta’ Juventus Luciano Moggi huwa eleġibbli li jivvota fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li se ssir Malta. Moggi li għal dawn l-aħħar snin kien qed iżur…

Ambjent

Kruċjali għall-ħajja ta’ kulħadd…u għal Malta hu riżorsa prezzjuż daqs id-deheb! Hawnhekk qed nirreferu għall-ilma. Hu stmat li kull persuna f’Malta tuża mal-110 litri ta’ ilma kuljum. Il-pubbliku jista’ jitgħallem…

Pulizija

Sal-aħħar tas-sena d-dieħla, il-Korp tal-Pulizija għandu jkollu strateġija ta’ trasformazzjoni. F’intervista estensiva mal-Kap Eżekuttiv tal-Pulizija li tixxandar fil-programm DISSETT wara dan il-bulettin, is-Sur Gafa’ qal li d-direzzjoni tat-tiġdid ser isir…

Aktar