Barranin
Sentejn qabel mietet ommha ħallitilha messaġġ fuq iż-żarbun tat-tieġ

Tfajla li marret biex tiġbor iż-żarbun tat-tieġ sabet sorpriża kbira tistennieha.

Meta marret biex tiġbor iż-żarbun, sabet li fil-qiegħ tiegħu kien hemm messaġġ miktub mingħand ommha.

F’Diċembru, 2016, Emma Letts, minn Leicestershire tgħarrset lil Richard Wilson. Ftit tax-xhur wara hija saret taf li ommha mardet bil-kanċer u ma kellhiex ħajja twila. Ommha mietet fl-2017 u għalhekk ma laħqitx tara lil bintha tiżżewweġ. Madankollu, ommha laħqet ftehmet mad-disinjatur taż-żarbun tat-tieġ biex tikteb messaġġ fuq iż-żarbun.

Ħmistax ilu Emma marret biex tiġbor iż-żarbun hekk kif f’Awwissu li ġej se tiżżewweġ. Xħin qed tarah sabet is-sorpriża li ħallitilha ommha. Ommha kitbitilha li riedet li tagħtiha rigal għat-tieġ. Qaltilha li ż-żarbun tat-tieġ huwa r-rigal tagħha. Kitbitilha li tittama li l-ġurnata tat-tieġ tkun ġurnata maġika.

Emma qalet li xħin rat dan il-messaġġ infettxet tibki u lanqas felħet titkellem.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

The Beautiful Ones, memoir li beda jikteb il-kantant Prince iżda baqa’ ma spiċċahx se joħroġ f’Ottubru li ġej. Huwa laħaq kiteb 50 paġna. Dawn il-50 paġna se jiffurmaw il-memoir ta’…

Kurżitajiet

Hekk kif qed jiżdiedu l-interventi kożmetiċi mingħajr l-użu ta’ proċeduri kirurġiċi, qed jinħarġu bosta twissjijiet dwar min qed jirrikorri għall-fillers fix-xuftejn.  Dan qed jikkawża kumplikazzjonijiet, b’dawk milquta qed ikollhom imorru l-isptar…

Ambjent

Il-loqom tas-sigaretti huwa l-iktar tip ta’ skart li jispiċċa fil-baħar, u jittiekel mill-ħut u l-ħlejjaq marittimi, bil-konsegwenza li joqtolhom. Meta bħalissa qed tiżdied il-kuxjenza dwar l-iskart, b’mod partikolari dak li…

Aktar