Qorti
Sentenza sospiża wara li serqu kaxxa ġobon

Tliet irġiel ta’ bejn id-19 u t-42 sena ġew akkużati li serqu kaxxi mimlija prodotti tal-ġobon minn kontejner.

Fil-Qorti l-imputati ammettew il-ħtija, bil-Maġistrat Monica Vella tikkundanna lil Daren Charles Aquilina u lil Brian Agius minn Haż-Żebbuġ 12-il xahar ħabs sospiżi għall 18-il xahar. Iż-żewġt irġiel saru riċedivi b’sentenzi oħra tal-Qorti.

Josef Julian Al Madami li għandu 19-il sena ngħata ordni ta’ probation għal tliet snin. il-Maġistrat Vella ordnat li l-akkużati bejniethom iħallsu s-somma ta’ €521 lill-kumpanija li mingħandha serqu l-kaxxa tal-ġobon.