Lokali
Serata fil-mużew nazzjonali tal-arti ‘Muża’ għall-Grupp Farsons

It-tim maniġerjali u d-diretturi tal-Grupp Farsons, flimkien mal-imseħbin tagħhom, dan l-aħħar kienu mistednin mis-Sur Louis A. Farrugia, Chairman tal-Grupp Farsons, u l-mara tiegħu s-Sra Monica Farrugia, għal serata fil-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti l-ġdid, il-Belt.

Il-mistednin kellhom l-opportunità unika li jingħaqdu ma’ gwida għal dawra mal-mużew, imbagħad kien hemm riċeviment fl-atriju tal-istess binja.  “Kuntenti ħafna li offrejna din l-opportunità unika lid-diretturi u lit-tim maniġerjali tagħna. Għal uħud minnhom din kienet l-ewwel darba li żaru l-Muża, u lkoll kellhom kliem ta’ tifħir għal din l-esperjenza sabiħa,” qalet is-Sra Antoinette Caruana, Group Human Resources Manager u Company Secretary.

Il-Muża jirrappreżenta żvilupp sinifikanti fl-istorja tal-mużewijiet f’Malta għax jippreżenta tipoloġija ġdida li hija fl-istess stil tal-iżviluppi li kien hemm f’dan il-qasam madwar id-dinja. L-għan tal-mużew huwa li jkattar u jmexxi ’l quddiem is-sehem tal-komunità b’narrattiva bbażata fuq storja permezz tal-oġġetti esebiti, u li jagħmel firxa usa’ ta’ għodod aċċessibbli biex il-viżitaturi jesperjenzaw il-wirt nazzjonali u l-kultura tagħna.

 

Artiklu bi ħlas minn:

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Sentejn ilu waqa’ għall-vizzju tad-droga għax tilef lill-ommu u sofra minn sfidi mentali, iżda issa ddeċieda li jidħol għall-programm tal-Caritas biex ikun jista’ jerġa’ jgħannaq lil familtu u jgħin persuni…

Lokali

Tabiba Maltija ngħata kariga importanti fi ħdan l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Dr Natasha Azzopardi Muscat inħatret bħala Direttur li fost affarijiet oħra se tieħu ħsieb is-servizzi tas-saħħa fl-Ewropa fosthom biex jiżdied…

Edukazzjoni

Ċans ieħor lill-istudenti japplikaw għall-eżamijiet li se jsiru f’Settembru fil-livell intermedjarju u avvanzat. Dan jgħodd għall-istudenti li ma kinux irreġistraw għall-eżamijiet u li kieku ma nqalgħetx il-pandemija kienu jsiru fil-ġimgħat…

Lokali

Ħafna mill-bdiewa qed jilmentaw li ser jibqgħu bil-patata ma’ wiċċhom minħabba nuqqas ta’ domanda mis-suq kemm f’Malta kif ukoll mis-swieq tal-esportazzjoni minħabba li din ukoll intlaqtet mill-Covid-19. Television Malta jinsab…

Aktar