Serq mill-Kappella tas-Sagrament u sgass fid-Dar tal-Kappillan tas-Swatar

Persuni mhux magħrufa sgassaw l-Uffiċċju Parrokkjali u d-Dar tal-Kappillan tas-Swatar filwaqt li serqu flus mill-Kappella tas-Sagrament li tinsab f’nofs iż-żewġ proprjetajiet. Il-ħallelin serqu wkoll apparat elettroniku mid-Dar tal-Kappillan. Is-serqa aktarx li seħħet matul il-ġurnata tal-Ġimgħa.
Kelliem għall-Parroċċa tas-Swatar li tkellem ma’ tvm.com.mt qal li aktarx li l-ħalliel kiseb aċċess għall-kumpless billi qabeż iċ-ċint tal-ġnien li hemm biswit. Ladarba daħal ġewwa seta’ jidħol fl-Uffiċċju Parrokkjali kif ukoll fid-Dar tal-Kappillan mingħajr problemi għaliex dawn jinfdu. Dawn iż-żewġ proprjetajiet bħalissa mhux qed jintużaw għax fihom għaddej xogħol ta’ ristrutturar. Min-nhar il-Ġimgħa sal-lum ma kienx hemm ħaddiema qed jaħdmu f’dawn il-postijiet u kien għalhekk li kien biss tard is-Sibt filgħaxija li s-saċerdoti indunaw bl-isgass u bis-serqa.
Il-flus insterqu mill-kaxxa tad-donazzjonijiet tal-Kappella
tas-Sagrament li tista’ tiġi żvujtata anki mid-Dar tal-Kappillan.
L-apparat elettroniku li nsteraq jintuża miż-żgħażagħ taż-ŻAK Swatar li kull ġimgħa jiltaqgħu f’dawn il-proprjetajiet.
Il-Kappillan tas-Swatar Dun Karm Busuttil stqarr ma’ dan is-sit li b’xorti tajba min wettaq is-serqa ma missx is-Sagrament.  Fr. Robert Grech sostna li minħabba dan il-każ il-Parroċċa tas-Swatar qed tikkunsidra li tinstalla apparat tas-sigurtà.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Sewwieq li qabeż central strip u baqa’ dieħel f’karozza b’mara u tarbija fiha kien immultat u kellu l-liċenzja tas-sewqan sospiża. L-inċident kien seħħ f’April tas-sena l-oħra, meta Herbert Said ta’…

Politika

Il-Gvern Malti kkundanna ż-żieda fil-vjolenza li qed tkun irrappurtata madwar Gaza, b’mod partikolari fuq il-pubbliku. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ esprima l-kondoljanzi tiegħu mal-qraba tal-vittmi u solidarjetà…

Lokali

Bħala parti mill-proċess ta’ reviżjoni tar-Reġistru Elettorali, il-Kummissjoni Elettorali qed tfakkar lil kull min jikkwalifika biex ikun reġistrat bħala votant fit-30 ta’ Settembru 2018 għandu jiċċekja jekk ismu u l-partikolaritajiet…

Aktar