Qorti
Sid ta’ bar fiż-Żejtun mhux ħati li attakka klijent

Albert Mifsud ta’ 60 sena nħeles mill-akkużi li darab gravi raġel fil-bar tiegħu fiż-Żejtun minħabba nuqqas ta’ provi. Il-Maġistrat Doreen Clarke nnotat li l-unika xhieda kienu l-vittma u l-akkużat.

L-inċident seħħ f’Awwissu tal-2017 fir-Red Stars Bar, wara li allegatament il-vittma xorob żewġ grokkijiet, b’żewġ xhieda jagħtu verżjonijiet konfliġġenti ta’ dak li suppost seħħ.

Il-vittma qal li l-barman kien offrielu iżjed xorb u hu baqa’ jirrifjuta, fejn allega li kien offrielu wkoll xi ħaġa oħra apparti x-xorb. Qal li meta wasal Mifsud offrielu xarba oħra, iżda għal darb’ oħra rrifjuta, u kien hawn li allegatament Mifsud qabad jagħtih.

Min-naħa l-oħra l-barman qal li l-vittma kien ilu jdejjaq lin-nies fil-bar, u li l-ġlieda nqalgħet meta talbu lill-klijent  biex jitlaq mill-bar.

Il-Maġistrat qalet li ma ħarigx b’ċertezza x’kien il-mottiv li wassal għall-ġlieda.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Mit-Tnejn li ġej l-Università ta’ Malta se jibdew ċ-ċerimonji ta’ gradwazzjoni għal tliet elef u ħames mitt student, li aktar minn sittin fil-mija minnhom huma nisa. F’quddiesa ta’ ringrazzjament, l-Isqof…

Statistika

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li kien hemm 31 studenti tfajliet li ġew riferuti lis-servizz Għożża tul is-sena skolastika li għaddiet. Is-servizz Għożża joffri għajnuna lil tfajliet fl-età tal-iskola obbligatorja…

Lokali

565 persuna kienu rrapportati lill-Pulizija bħala nieqsa mill-bidu tas-sena sa tmiem Settembru. Minn dawn il-persuni 514 instabu waqt li 51 oħra għadhom irrapurtati nieqsa. Dan it-tagħrif ingħata fil-Parlament mill-Ministru għall-Affarijiet…

Aktar