Lokali
Is-sid tal-proprjetà fi Spinola se jħallas l-aħħar pagamenti lill-gvern sa tmiem is-sena

Il-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi kompla jisma’ x-xhieda fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-proprjetà u l-parti quddiem il-baħar fi Spinola li fl-2012 kienet trasferita mill-gvern lill-privat.

Fis-seduta tal-lum xehed Vincent Farrugia li l-kumpanija tiegħu akkwistat din il-proprjetà, li skont l-Awditur ngħata bi prezz li ma kienx jirrifletti l-valur tagħha fis-suq. Is-sur Farrugia qal li l-iżvilupp li sar fil-binja jiswa bejn €9 u €10 miljun.

Id-Deputat Laburista Robert Abela qal illi l-istima tas-Sur Farrugia tagħti raġun lill-istima tal-Awditur Ġenerali anke jekk il-Gvern daħħal biss €35  minn dan il-kuntratt.

Is-Sur Farrugia qal li ma kienx qabel mal-Qorti tal-Appell li fl-2009 ordnat li l-binja ta’ ħdejn il-baħar titwaqqa’. Baqa’ jsostni li dik kienet tiegħu u għalhekk saru taħditiet mad-Dipartiment tal-Artijiet biex tinstab soluzzjoni.

Dwar il-protesti li saru mir-residenti ta’ San Ġiljan u tal-Kunsill lokali, is-Sur Farrugia allega li dawn saru għax il-gvern Nazzjonalista kien wiegħed li jsiru l-boathouses.

Huwa qal ukoll illi l-Avukat Ġenerali ta’ dak iż-żmien, Anthony Borg Barthet, kien ta l-parir li l-art ma kinitx tal-Gvern, bid-deputat Robert Abela jirrimarka illi s-sentenza tal-Qorti ċaħdet dan il-parir.

Is-sur Farrugia qal li qatt m’attenda għal laqgħat mal-Ministru ta’ dak iż-żmien, Jason Azzopardi. Is-Sur Farrugia sostna li saru żbalji mid-Dipartiment tal-Artijiet meta talab aktar minn €900,000 – somma li qal kienet esaġerata.

Is-Sur Farrugia qal lill-kumitat li se jħallas l-aħħar żewġ pagament lill-gvern sa l-aħħar tas-sena.

Fuq mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech, is-Sur Farrugia qal li l-Ministru Azzopardi m’għamillu l-ebda pjaċir iżda għarrqu għax ġie mġiegħel iħallas għal proprjetà li kienet tiegħu diġà. Huwa ammetta li biegħ żewġ appartamenti fil-binja għall-prezz ta’ €700,000.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Emma Muscat se tkanta fl-Isle of MTV. Dan tħabbar fil-paġna uffiċjali fuq Facebook tal-Isle of MTV Malta. Emma kisbet suċċess kbir u serqet il-qlub ta’ bosta Maltin wara li rnexxielha…

Lokali

Alessandro Salerno li tkeċċa mix-xogħol wara li tkellem pubblikament fuq l-isfidi mentali tiegħu, se jgħin fil-kampanja tal-Fondazzjoni Richmond biex tkun mgħammra dar fil-Ħamrun li se toffri servizzi lil tfal u…

Lokali

L-ispezzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħa f’diversi siti tal-kostruzzjoni f’Tas Sliema, f’San Ġiljan u fil-Gżira kkonfermaw li f’60% tagħhom kien hemm nuqqas ta’ osservanza tar-regolamenti tal-bini. Dawn ingħataw ġimagħtejn biex jirregolarizzaw…

Lokali

Ħalba xita qawwija bis-sajjetti fl-ewwel jum tal-istaġun tas-sajf, għarqet diversi lokalitajiet magħrufa fejn jinġemgħa l-ilma u fost oħrajn tat battikatta lid-dilletanti Qriema u s-Siġġiwin biex iħarsu l-armar tal-festa mill-ħsara li…

Aktar