Qorti
Sidien tal-bars m’għandhomx joħolqu inkonvenjent lir-residenti f’żoni turistiċi – imħallef

Il-Qorti tal-Appell Kriminali laqgħet l-appell f’żewġ kawżi minn sitta li nfteħu minn resident li joqgħod fi Triq it-Turisti, f’San Pawl il-Baħar fuq daqq ta’ mużika għolja f’bar f’diversi okkażjonijiet li seħħew sentejn ilu.

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera rrimarkat li s-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati ngħatat mingħajr ma tqisu l-konklużjonijiet tar-rapport tekniku li sar mill-Perit maħtur mill-Qorti stess Robert Musumeci.

Qabel bdiet tisma’ l-appell, Dr Scerri Herrera sostniet li r-rapport tekniku kien sar mis-sieħeb tagħha l-Perit Musumeci u talbet lill-partijiet biex jiddikjaraw jekk isibux oġġezzjoni jekk hi għandhiex tkompli tippresiedi l-każ.

Il-partijiet kienu ddikjaraw fil-Qorti li ma jsibu ebda oġġezzjoni li l-Imħallef Scerri Herrera tkompli tippresiedi l-każ u għalhekk kien ġie deċiż li s-sentenza tingħata fil-31 ta’ Lulju.

Meta l-każ deher quddiem il-Qorti tal-Maġistrati, Dr Musumeci kien tqabbad biex jagħmel rapport tekniku dwar l-effett tal-istorbju fl-inħawi tal-bar in kwistjoni.

L-Imħallef Scerri Herrera, fis-sentenza tagħha argumentat li dakinhar il-Qorti tal-Maġistrati ma kinitx ikkunsidrat il-konklużjonijiet ta’ dan ir-rapport u s-sentenza ngħatat fuq kunsiderazzjonijiet suġġettivi flok fuq tagħrif xjentifiku.

Mir-rapport tekniku joħroġ li kieku l-volum tal-mużika kien miftuħ kollu, il-klijenti tal-bar ma kienux jistgħu jitkellmu u għalhekk ma jirriżultax li l-volum kien miftuħ kollu kif allega l-ġar li fetaħ il-kawża.

Filwaqt li qalet li ż-żona fejn hemm il-bar hija turistika u li l-persuna li qed tfittex lis-sid tal-bar, meta mar joqgħod fl-inħawi, kien jaf x’ambjent hemm f’din it-triq, min-naħa l-oħra, Dr Scerri Herrera qalet li sid il-bar irid jieħu l-prekawzjonijiet kollha biex ma joħloqx inkonvenjent għall-ġirien.

Għaldaqstant, fiż-żewġ każi fejn l-appell ma ntlaqax mill-Qorti tal-Appell, sid il-bar kellu jħallas il-multa li weħel mill-Qorti tal-Maġistrati.

Aħbarijiet Oħra
Sport

Il-wrestling għal bosta jidher sports goff iżda għal Wayne Pace beda jsegwi l-isport tar-wrestling minn età żgħira, sakemm sar atleta professjonali. Il-wrestling huwa dixxiplina sportiva bir-regoli tagħha saħansitra ta’ ħarsien…

Saħħa

Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei kompla bl-isforzi biex jikber l-għarfien u l-prevenzjoni dwar il-mard tal-qalb. F’jum ta’ attivitajiet, mijiet ta’ nies għamlu testijiet mediċi f’inizjattiva tas-Soċjetà tal-Qalb biex jikber l-għarfien dwar…

Għawdex

L-investiment fil-prodott turistiku Għawdxi ser jissukta bi skema ġdida Enable Tourism li kienet tħabbret fil-Budget għal din is-sena. L-iskema hija maħsuba biex itejjeb l-aċċessibiltà fil-postijiet tal-akkomodazzjoni turistika. Id-dettalji tagħha tħabbru…

Aktar