Qorti
Sidien tal-bars m’għandhomx joħolqu inkonvenjent lir-residenti f’żoni turistiċi – imħallef

Il-Qorti tal-Appell Kriminali laqgħet l-appell f’żewġ kawżi minn sitta li nfteħu minn resident li joqgħod fi Triq it-Turisti, f’San Pawl il-Baħar fuq daqq ta’ mużika għolja f’bar f’diversi okkażjonijiet li seħħew sentejn ilu.

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera rrimarkat li s-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati ngħatat mingħajr ma tqisu l-konklużjonijiet tar-rapport tekniku li sar mill-Perit maħtur mill-Qorti stess Robert Musumeci.

Qabel bdiet tisma’ l-appell, Dr Scerri Herrera sostniet li r-rapport tekniku kien sar mis-sieħeb tagħha l-Perit Musumeci u talbet lill-partijiet biex jiddikjaraw jekk isibux oġġezzjoni jekk hi għandhiex tkompli tippresiedi l-każ.

Il-partijiet kienu ddikjaraw fil-Qorti li ma jsibu ebda oġġezzjoni li l-Imħallef Scerri Herrera tkompli tippresiedi l-każ u għalhekk kien ġie deċiż li s-sentenza tingħata fil-31 ta’ Lulju.

Meta l-każ deher quddiem il-Qorti tal-Maġistrati, Dr Musumeci kien tqabbad biex jagħmel rapport tekniku dwar l-effett tal-istorbju fl-inħawi tal-bar in kwistjoni.

L-Imħallef Scerri Herrera, fis-sentenza tagħha argumentat li dakinhar il-Qorti tal-Maġistrati ma kinitx ikkunsidrat il-konklużjonijiet ta’ dan ir-rapport u s-sentenza ngħatat fuq kunsiderazzjonijiet suġġettivi flok fuq tagħrif xjentifiku.

Mir-rapport tekniku joħroġ li kieku l-volum tal-mużika kien miftuħ kollu, il-klijenti tal-bar ma kienux jistgħu jitkellmu u għalhekk ma jirriżultax li l-volum kien miftuħ kollu kif allega l-ġar li fetaħ il-kawża.

Filwaqt li qalet li ż-żona fejn hemm il-bar hija turistika u li l-persuna li qed tfittex lis-sid tal-bar, meta mar joqgħod fl-inħawi, kien jaf x’ambjent hemm f’din it-triq, min-naħa l-oħra, Dr Scerri Herrera qalet li sid il-bar irid jieħu l-prekawzjonijiet kollha biex ma joħloqx inkonvenjent għall-ġirien.

Għaldaqstant, fiż-żewġ każi fejn l-appell ma ntlaqax mill-Qorti tal-Appell, sid il-bar kellu jħallas il-multa li weħel mill-Qorti tal-Maġistrati.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Raġel li kien imfittex mill-Pulizija b’rabta mar-rejd li sar mill-Pulizija ta’ Kontra d-Drogi erbat ijiem ilu ġie arrestat matul il-lejl fil-Gżira. TVM segwa l-mument li r-raġel kien iċċirkondat minn tlett…

Lokali

Il-grupp mużikali Lucy’s Last ħareġ l-ewwel vidjow mużikali tiegħu għal din is-sena – “Goodbye”. Id-diska mfassla fuq stil ‘indie’, għandha elementi tal-mużika elettronika li jagħtu xeħta lill-ġeneru tas-snin 80. Dan…

Lokali

Il-GRTU qalet li se tagħti l-aħħar ta’ din il-ġimgħa biex jingħalqu d-diskussjonijiet dwar il-kwistjoni li żviluppat fuq il-pompi tal-petrol. Fi stqarrija, il-GRTU qalet li lbieraħ saret laqgħa mal-Ministru għall-Enerġija  Joe Mizzi…

Ikel

X’jagħmel lill-ftira daqstant speċjali u x’qed isir biex tiddaħħal fil-lista tal-UNESCO bħala wirt kulturali Intanġibbli? Ftira friska u tqarmeċ imħawra jagħmlu l-ftira biż-żejt mill-aktar appetituża u mfittxija għal ikla ta’…

Aktar