Kronaka
Sigarett li pejjep f’sabbiliment f’Paceville swieh qares

Sigarett li pejjep fi stabbiliment f’Paceville swieh aktar minn elf ewro.

Mishal Nace mill-Maċedonja tressaq il-Qorti wara li kellu argument mal-pulizija li beda minħabba li kien qed ipejjep fejn mhux suppost.

L-inċident beda meta klijent talbu biex imur ipejjep barra. Waqt li deher li kien xurban, spiċċa jargumenta ma’ pulizija mara meta din talbitu d-dettalji personali.

Fil-Qorti ammetta l-akkużi fosthom li hedded lill-pulizija u ma obdiex l-ordnijiet tagħha u li pejjep f’post fejn it-tipjip huwa projbit. Huwa ġie kkundannat multa ta’ elf u ħamsin ewro mill-Maġistrat Doreen Clarke.

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qal li mindu bdiet l-investigazzjoni fis-Sezzjoni tat-Traffiku, 34 uffiċjali jinsabu fuq police bail. Minn dawn, 28 huma sospiżi u qegħdin fuq police bail, 6 rtiraw bil-pensjoni u qegħdin…

Lokali

Il-koppja Marvic u Donovan Scerri qed jippjanaw li jmorru Spanja biex jagħmlu l-proċedura tal-IVF f’dan il-pajjiż li jippermetti li jsir test ġenetiku tal-embrijun qabel ikun impjantat fil-ġuf tal-omm biex ikun…

Lokali

Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed tipproponi 20 miżura biex jissaħħaħ il-monitoraġġ u l-kontrolli fl-industrija tat-tonn kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed issejjaħ għal miżuri ta’ kontroll…

Saħħa

L-għaqda Dinija tas-saħħa wissiet li l-virus jista’ jasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Is-Supretendent tas-saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li waqt li żidedu l-ammont ta’ swabs li ttieħdu fl-aħħar sigħat ta’ nies…

Aktar