Edukazzjoni
Sit ġdid li jgħin lill-istudenti jiskopru x’inhuma l-għażliet ta’ karrieri li jgħoddu għalihom

Il-ħajra li studenti żgħar jaf ikollhom lejn xi karriera partikolari, issa se jkunu jistgħu jwettquha b’aktar informazzjoni permezz tas-sit elettroniku ġdid tal-Ministeru għall-Edukazzjoni. L-għan ta’ dan is-sit hu li jigwida lill-istudenti fl-għażla tas-suġġetti li jridu jagħzlu biex jaslu għall-karriera futura tagħhom.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda sit elettroniku sabiex jgħin lill-istudenti jiskopru l-karrieri li l-aktar jgħoddu għalihom. L-istudenti jistgħu jaċċessaw is-sit http://www.exploremoreproject.eu

Is-sit fost oħrajn fih intervisti ma’ persuni f’impjiegi differenti li jagħtu l-istudenti firxa wiesa’ ta’ mpjiegi f’diversi setturi tal-ekonomija.

Is-sit fih wkoll kwiżż ta’ 15-il mistoqsija li jgħinu l-istudenti jidentifikaw it-triq ‘il qudidem għalihom mil-lat akkademiku, vokazzjonali jew għal xi sengħa.

Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri qal li s-sit elettroniku huwa parti mill-pjan ‘My Journey’ li bih il-bibien tas-sistema edukattiva qed jinfetħu għal kulħadd u mhux l-istudenti kollha huma mistennija jidħlu f’sistema waħda li tgħodd għal kulħadd.

Spjega li b’hekk min hu aktar tajjeb f’suġġetti vokazzjonali jew applikati se jkollhom opportunitajiet fl-iskola daqs dawk li huma tajbin f’suġġetti akkademiċi. Dr Fabri qal li biex jitwettaq dan il-proġett qed isir investiment ta’ €10 miljun f’50 workshop fl-iskejjel sekondarji.

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima tkellem dwar l-importanza li wieħed jagħraf li l-edukazzjoni tevolvi kontinwament.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li fejn tidħol l-edukazzjoni sar ħafna xogħol sa mill-kisba tal-indipendenza ‘l hawn. Wissa iżda biex qatt ma nikkuntentaw b’dak li nkiseb għax l-edukazzjoni hija dinamika u l-ambizzjonijiet huma kbar.

Spjega li llum hawn realtajiet ikkumplikati u mimlijin sfidi u għalhekk l-għan jibqa’ biex kemm jista’ jkun jintlaħqu t-tfal kollha. Stqarr madankollu li biex it-tfal jaqgħu lura m’għandux lanqas iżomm lura lit-tfal li kapaċi jiġru.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Lokali

Wara laqgħa li kellhom illejla s-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU, ftehmu li minn għada mhux se jħallu s-servizz tal-fuel bl-automatic. Dan ifisser li s-sevizz mill-pompi se jkun sas-sitta ta’ filgħaxija,…

Lokali

Fredrick Attard stqarr li m’għandux kliem biex jirringrazzja lid-donaturi tad-demm li bil-ġest tagħhom jistgħu jsalvaw lil ommu u lil oħtu li jeħtiġilhom trasfużjoni tad-demm bħala parti mill-kura kontra l-kanċer tas-sider…

Aktar