Lokali
Sitt ġimgħat ħabs wara li hedded lil martu li se tmur taħt it-trab

Raġel ta’ 37 sena kien ikkundannat sitt ġimgħat ħabs wara li fl-għassa tal-Pulizija hedded lill-martu meta qalilha biex “tipprepara ruħha għax hi għal taħt it-trab.”

Kenneth Cassar kien akkużat b’diversi reati oħra li jmorru lura għal Settembru 2014, fosthom li qabad arma fil-forma ta’ turnavit kontra martu u l-kunjata, kif ukoll li kiser l-ordni ta’ protezzjoni ta’ sentejn u li huwa riċediv.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Doreen Clarke, semgħet kif Cassar u martu kellhom erbat itfal, iżda meta sseparaw il-kbir beda jgħix ma’ Cassar filwaqt li t-tlieta l-oħra baqgħu m’ommhom, li dak iż-żmien kienet toqgħod m’ommha f’Raħal Ġdid.

Nhar id-9 ta’ Settembru tnejn mit-tfal ħarġu flimkien ma’ nannithom jarmu ż-żibel, meta ħin bla waqt waqaf Cassar bil-karozza u b’turnavit hedded lill-kunjata biex tagħtih it-tfal. Filwaqt li ħataf lil waħda mill-bniet u telaq biha, it-tifla l-oħra ħarbet u marret tfittex l-għajnuna.

L-għada l-Pulizija kkonvinċew lil Cassar biex jirritorna lit-tifla lura għand ommha, u meta dan daħal fl-għassa qal lil martu biex tipprepara ruħha għax kienet sejra taħt it-trab.

Il-Qorti qalet li ma kienx hemm dubju dwar dawn il-fatti, hekk kif l-inċident fit-triq kien inqabad fuq kamera CCTV, filwaqt li d-diskors fl-għassa kien ingħad quddiem il-Pulizija.

Madankollu l-Qorti qalet li ma setgħetx issib lil Cassar ħati tal-akkużi kollha kif saru, minħabba li t-theddid kontra martu u ommha kien sar f’okkażjonijiet separati. Huwa nstab ħati ta’ theddid b’arma, li huwa riċediv, u li kiser ordni ta’ probation, bil-Qorti tagħżel li ma titrattax miegħu fuq din tal-aħħar.

Aħbarijiet Oħra
Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Xogħol

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li x-xahar li għadda kien hemm 1,787 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan juri li kien hemm tnaqqis fil-qgħad ta’ 702 persuni meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena…

Aktar