Lokali
Skema għall-anzjani biex jgħixu f’darhom bi kwalità ta’ ħajja aħjar

Permezz tal-proposta dwar Equity Release, li ssemmiet fil-budget, mistennija jsiru liġijiet li jippermettu sidien ta’ djar fl-età ta’ 55 sena jew aktar li filwaqt li jibqgħu jghixu f’darhom, isarrfu parti mill-valur tad-dar fi flus ma’ kumpanija tal-assigurazzjoni jew bank li jitħallas lura bl-imgħax meta d-dar finalment tinbiegħ.

Is-sistema diġà taħdem f’pajjiżi oħra u għandha l-għan li tipprovdi suppliment qawwi ta’ flus fl-idejn b’żieda mal-pensjoni u tindirizza sitwazzjonijiet li qed jinħolqu ta’ anzjani li jċedu d-dar tagħhom kultant kontra qalbhom biex imorru f’dar tal-anzjani.

Is-sitwazzjoni hija familjari.

Raġel jew mara bil-pensjoni, li huma sidien ta’ darhom li tiswa eluf ta’ ewro iżda ħafna drabi jgħix biss bil-pensjoni u forsi ftit renti li madankollu m’humiex biżżejjed biex jgħixu l-ħajja komda. Din is-sitwazzjoni tista’ tkun riżolta bl-introduzzjoni ta’ Equity Release kif jispjega David Curmi, konsulent tal-assikurazzjoni.

“Li jagħmel equity release huwa li jekk int ma tixtieqx tbiegħ id-dar għax komdu fejn qiegħed jew togħġbok però tixtieq iżżid il-likwidità u jkollok cash. Isarraf parti mill-valur tiegħek u tibqa’ toqgħod fiha,” qal is-Sur Curmi.

Is-Sur Curmi spjega li ladarba jgħaddu l-liġijiet meħtieġa, kull istituzzjonijiet finanzjarja, inkluż banek u kumpaniji tal-assikurazzjoni, jkunu jistgħu jidħlu fi ftehim bħal dan wara li jkunu għamlu stima tad-dar.

“Dawn qed jagħtuk il-flus fuq bażi li se jiċċarġjawk interessi però int m’għandekx bżonn tħallashom lura sakemm tiġi biex tbigħ id-dar. Ma jkunx hemm repayments kif ikun hemm ‘house loan’ normali. Int ma tħallas xejn lura. Tħallashom lura jinqatgħu mill-valur tad-dar meta d-dar tinbiegħ. U dar tista’ tinbiegħ jew għax propjetarju miet, jew għax il-propjetarju nnifsu jiddeċiedi li jbiegħha.”

Is-Sur Curmi jispjega li sid qatt ma jista’ jieħu l-valur kollu ta’ daru. Jieħu biss sa 50 fil-mija.

“Il-proporzjon jiddependi fuq żewġ affarijiet; il-valur tad-dar u l-età li għandek meta tipprova tieħu l-equity release. Aktar ma tkun kbir fl-età aktar se javvanzawlek fuq il-valur tal-proprjtà. Aktar ma tkun żgħir qatt anqas se javvanzawlek. Normalment qatt ma tieħu aktar min-nofs il-valur tal-proprjeta’ jkollok kemm ikollok żmien,” fisser is-Sur Curmi.

Eventwalment meta jsir il-bejgħ tad-dar, l-ewwel jinqata’ s-self fuq l-equity release li jgħaddi għand l-istituzzjoni finazjarja u l-bilanċ jibqa’ tas-sid jew tal-werrieta tiegħu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar