Lokali
Skema għall-anzjani biex jgħixu f’darhom bi kwalità ta’ ħajja aħjar

Permezz tal-proposta dwar Equity Release, li ssemmiet fil-budget, mistennija jsiru liġijiet li jippermettu sidien ta’ djar fl-età ta’ 55 sena jew aktar li filwaqt li jibqgħu jghixu f’darhom, isarrfu parti mill-valur tad-dar fi flus ma’ kumpanija tal-assigurazzjoni jew bank li jitħallas lura bl-imgħax meta d-dar finalment tinbiegħ.

Is-sistema diġà taħdem f’pajjiżi oħra u għandha l-għan li tipprovdi suppliment qawwi ta’ flus fl-idejn b’żieda mal-pensjoni u tindirizza sitwazzjonijiet li qed jinħolqu ta’ anzjani li jċedu d-dar tagħhom kultant kontra qalbhom biex imorru f’dar tal-anzjani.

Is-sitwazzjoni hija familjari.

Raġel jew mara bil-pensjoni, li huma sidien ta’ darhom li tiswa eluf ta’ ewro iżda ħafna drabi jgħix biss bil-pensjoni u forsi ftit renti li madankollu m’humiex biżżejjed biex jgħixu l-ħajja komda. Din is-sitwazzjoni tista’ tkun riżolta bl-introduzzjoni ta’ Equity Release kif jispjega David Curmi, konsulent tal-assikurazzjoni.

“Li jagħmel equity release huwa li jekk int ma tixtieqx tbiegħ id-dar għax komdu fejn qiegħed jew togħġbok però tixtieq iżżid il-likwidità u jkollok cash. Isarraf parti mill-valur tiegħek u tibqa’ toqgħod fiha,” qal is-Sur Curmi.

Is-Sur Curmi spjega li ladarba jgħaddu l-liġijiet meħtieġa, kull istituzzjonijiet finanzjarja, inkluż banek u kumpaniji tal-assikurazzjoni, jkunu jistgħu jidħlu fi ftehim bħal dan wara li jkunu għamlu stima tad-dar.

“Dawn qed jagħtuk il-flus fuq bażi li se jiċċarġjawk interessi però int m’għandekx bżonn tħallashom lura sakemm tiġi biex tbigħ id-dar. Ma jkunx hemm repayments kif ikun hemm ‘house loan’ normali. Int ma tħallas xejn lura. Tħallashom lura jinqatgħu mill-valur tad-dar meta d-dar tinbiegħ. U dar tista’ tinbiegħ jew għax propjetarju miet, jew għax il-propjetarju nnifsu jiddeċiedi li jbiegħha.”

Is-Sur Curmi jispjega li sid qatt ma jista’ jieħu l-valur kollu ta’ daru. Jieħu biss sa 50 fil-mija.

“Il-proporzjon jiddependi fuq żewġ affarijiet; il-valur tad-dar u l-età li għandek meta tipprova tieħu l-equity release. Aktar ma tkun kbir fl-età aktar se javvanzawlek fuq il-valur tal-proprjtà. Aktar ma tkun żgħir qatt anqas se javvanzawlek. Normalment qatt ma tieħu aktar min-nofs il-valur tal-proprjeta’ jkollok kemm ikollok żmien,” fisser is-Sur Curmi.

Eventwalment meta jsir il-bejgħ tad-dar, l-ewwel jinqata’ s-self fuq l-equity release li jgħaddi għand l-istituzzjoni finazjarja u l-bilanċ jibqa’ tas-sid jew tal-werrieta tiegħu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ġuvni ta’ 15-il sena li meta kellu tlett snin marad bil-leukemia, qal lil tvm.com.mt li l-ħolma tiegħu hi li jagħmel id-differenza fil-ħajja ta’ tfal morda u tfal li jimirdulhom il-ġenituri. Ramiro…

Lokali

Mhux magħruf jekk l-aħwa Degiorgio u Vince Muscat hux ser ikunu assistiti mill-avukati tagħhom jew tal-għajnuna legali meta għada tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontrihom meta l-Pulizija tibda tressaq il-provi biex jitpoġġew…

Lokali

Fl-okkażjoni tal-festa nazzjonali ta’ Jum ir-Repubblika, Heritage Malta fetħet il-bibien ta’ żewġ siti tagħha u tat l-opportunità lill-pubbliku jżurhom mingħajr ħlas. Dan seħħ ftit jiem biss wara li stħarriġ tal-Kummissjoni…

Lokali

Il-Pulizija qed tinvestiga sparatura li seħħet ilbieraħ bil-lejl f’Burmarrad. Dwar dan il-każ hemm persuna li ndarbet ħafif u oħra miżmuma li qed tgħin lill-pulizija fl-investigazzjonijiet. Il-Pulizija arrestat raġel wara sparatura…

Aktar