Ekonomija u Finanzi
Skema ta’ self għall-anzjani li huma sidien ta’ darhom

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li t-task force tal-Gvern ħejjiet il-qafas biex tibda l-iskema ta’ equity release li permezz tagħha persuni anzjani jistgħu jieħdu self minn istituzzjoni finanzarja biex jissumplimentaw id-dħul tagħhom mill-pensjoni. Il-Professur Scicluna ħabbar ukoll li ser isiru regolamenti biex jipproteġu l-anzjani li jiddeċiedu li jċedu r-residenza tagħhom bi tpartit mas-servizz biex jidħlu fid-djar privati tal-anzjani.

Persuni anzjani li għandhom il-proprjetà tagħhom iżda li jistgħu jkunu skarsi mill-flus biex jgħixu l-kwalità tal-ħajja li jixtiequ ser ikunu jistgħu jirrilaxxaw parti mill-valur tad-dar tagħhom waqt li jibqgħu jgħixu f’darhom. Dan ser isir bl-iskema msejħa tal-Equity Release billi jsarrfu sa 60% tal-valur tal-propjetà tagħhom ma istituzzjoni finanzjarji li tgħaddilhom l-ammont f’salt jew perjodikament skont il-ftehim bejn iż-żewġ naħat.

Il-Ministru tal-Finanzi, Edward Scicluna saħaq li din l-iskema volontarja ser tkun regolata bil-mod li l-ammont misluf mill-istituzzjonijiet finanzjarji jkollu rata ta’ mgħax li tibqa’ fissa waqt li l-werrieta jkollhom tliet snin biex jiddeċiedu jekk jifdux is-self li jkun sar jew il-propjetà tinbiegħ biex l-istituzzjoni finanzjarja tiġbor flusha.

Il-Ministru Scicluna qal “din se tkun skema volontarja. Ħa nkunu ċari naħseb li hemm domanda kbira għaliha għax din se tippermetti lill-anzjani, dawk li jridu jibqgħu f’darhom. Però jridu jissuplimentaw il-pensjoni tagħhom billi jieħdu minn fuq id-dar ċertu stream ta’ dħul jew anki sommma, jew anki bank li mbagħad tiġi settled wara l-mewt tal-individwu”.

Il-Professur Scicluna qal li din l-iskema hija miżura oħra li tgħin biex l-anzjani jkollhom dħul adegwat mal-pensjoni tagħhom. Qal li din tista’ tkun bħal forċina għal bosta anzjani li huma sidien ta’ darhom iżda m’għandhomx flus imfaddla biex jibqgħu jgħixu l-kwalità tal-ħajja li jixtiequ. Il-Ministru tal-Finanzi wera t-tama li din l-iskema tibda titħaddem fl-iqsar żmien possibbli.

Qal li l-pass li jmiss huwa li jsiru regolamenti oħra biex jiġi assigurat li ma jkunx hemm sfruttament ta’ anzjani meta dawn jiddeċiedu li jpartu d-dar tagħhom biex jidħlu u jingħataw servizz b’xejn fid-djar residenzjali tal-anzjani mħaddma mill-operaturi privati. Il-Ministru qal li fost oħrajn dawn l-anzjani għandhom jingħataw parir indipendenti biex jiddeċiedu jaqblilhomx ipartu r-residenza tagħhom mal-għoti ta’ servizz fid-dar tal-anzjani.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet llum fil-Qorti il-kumpilazzjoni fil-qtil ta’ Maria-Lourdes u Angele Bonnici li allegatament inqatlu mill-iben/ħu l-vittmi – Joseph Bonnici. Fil-Qorti ta x-xhieda tiegħu l-missier tal-familja Bonnici, Paul li qed jiskonta sentenza…

Lokali

Fuq il-paġna tiegħu, Bjorn Formosa, is-simbolu Malti li jirrappreżenta l-pazjenti li jbatu mill-ALS, qal li ddaħħal b’urġenza l-isptar. Jidher li Bjorn ma kienx qed jieħu nifs sew iżda minkejja dan…

Knisja Maltija

Nhar is-Sibt li ġej 4 djakni djoċesani se jiġu ordnati saċerdoti.  L-ordinazzjoni presbiterali se ssir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann il-Belt fid-9.30am. L-4 saċerdoti ġodda huma Peter Ellul mill-Parroċċa ta’ San Pawl…

Lokali

Illum, il-President ta’ Malta George Vella jagħlaq 77 sena u qed iqatta’ għeluq sninu flimkien mal-atleti tal-basketball b’abbiltajiet imħallta. L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, il-Malta Basketball Association, Malta Wheelchair Basketball, Aġenzija…

Aktar