Parlament
Sospiża laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi

Laqgħa imqanqla tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi ġiet sospiża wara li ntalbu żewġ rulings differenti mill-Ispeaker fuq jekk xhud għandux jitħalla jaqra dikjarazzjoni qabel isirulu l-mistoqsijiet. Il-Kumitat kellu jisma’ x-xhieda tad-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar l-esproprjazzjoni tal-art fil-Fekruna f’San Pawl il-Baħar meta huwa kien Ministru responsabbli mill-artijiet.

Id-deputat Azzopoardi ddikjara li kellu stqarrija ġuramentata miktuba x’jaqra u ngħata l-permess miċ-Chairman Beppe Fenech Adami biex jaqraha waqt li kopja tqassmet lill-membri kollha tal-Kumitat.

L-avukat Robert Abela f’isem il-membri tal-Gvern oġġezzjona għax qal li l-linji gwida li fuqhom jimxi l-Kumitat jagħmluha ċara li jew issir dikjarazzjoni bil-kliem jew tkun ippreżentata bil-miktub. Huwa insista li l-membri tal-Gvern jibdew jagħmlu l-mistoqsijiet lix-xhud. Wara diversi argumenti bejn iż-żewġ naħat, kemm iċ-Chairman Fenech Adami kif ukoll Dr Abela talbu ruling mill-ispeaker.

Aħbarijiet Oħra
Budget

B’reazzjoni għad-diskors tal-Prim Ministru fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li Joseph Muscat ma’ wieġeb xejn fuq is-sitwazzjoni tal-għalliema, tal-middle class, tal-popolazzjoni tiżdied, fuq il-problemi tal-banek u fis-settur tal-gaming. Fuq…

Ambjent

Il-Ministru għall-Ambjent, Jose Herrera, waqt li rtira l-emenda oriġinali tal-Gvern għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, ressaq emenda ġdida li permezz tagħha l-Parlament Malti iddikjara emerġenza fil-klima, bil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u Ippjanar tal-Iżvilpp jinbidel…

Budget

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern xtara Villa G’Mangia fejn kienet tgħix ir-Reġina biex fiha isir proġett turistiku. Waqt li wieġeb għall-kritika tal-Kap tal-Oppożizzjoni għall-baġit, Dr Muscat żvela li…

Immigrazzjoni

Il-President Emeritu, Marie Louise Coleiro Preca, qalet li s-soċjetà Maltija għandha tagħmel dak kollu possibbli biex toħnoq id-diskors ta’ mibegħda. Hija kienet qed titkellem fid-dawl ta’ rapport minn The Times…

Aktar