Qorti
Spiċċa l-Qorti wara li seraq 4 kaxxi ċikkulata

Żagħżugħ ta’ 21 sena mill-Marsa ġie mixli li bejn it-Tnejn u l-Ħamis seraq 4 kaxxi taċ-ċikkulata mingħand importatur tal-ikel u li bigħhom għal €500.

Il-ġuvni wieġeb ħati għall-akkużi. L-Ispetturi Hubert Cini u Paul Camilleri qalu li ż-żagħżugħ ikkopera mal-Pulizija u talabhom biex jirċievi għajnuna professjonali.

Il-Maġistrat Mifsud qal li s-soċjetà Maltija hi ħanina u lesta tagħti ċans ieħor liż-żagħżugħ biex ma jkollux kondotta mċappsa.

Il-Qorti ordnat li l-imputat irodd lura l-flus fi żmien 6 xhur filwaqt li ordnatlu jiġi segwit minn uffiċjal tal-probation għal 3 snin.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Malta ħadet isem fit-taħriġ ta’ professjonisti fil-liġi marittima internazzjonali permezz ta’ istitut li jopera mill-Universitaà taħt l-awspiċi tal-Organizazzjoni Marittima Internazzjonali, l-IMO, li hi waħda mill-aġenziji speċjalizzati tan-Nazzjonijiet Magħquda. Fi tletin…

Lokali

Għandha l-għeruq fl-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann u hi mnebbħa mill-valuri Kattoliċi fosthom li tkun ta’ servizz għall-oħrajn. Il-missjoni tagħha hi li ssalva l-ħajjiet tan-nies billi tkun minn tal-ewwel biex…

Lokali

Residenti li spiċċaw b’parti mid-dar tagħhom imwaqqa’ fi G’Mangia, qalu li TVM li saħansitra spiċċaw jorqdu barra minħabba l-biża’ li xi ħadd seta’ jispiċċaw jidħol u jisraqilhom oġġetti ta’ valur…

Aktar