Lokali
Staqsa xi drittijiet għandu għax tkeċċa mix-xogħol u spiċċa akkużat b’serq

Żagħżugħ Malti li rrikorra fuq il-midja soċjali biex jistaqsi fejn jista’ jmur jiċċekkja dwar id-drittijiet tiegħu peress li tkeċċa mix-xogħol u ma ngħatax paga, spiċċa mxandar mas-sebat irjieħ meta ġie akkużat b’serq mill-kumpanija li kienet tħaddmu.

Il-kumpanija, li għandha diversi ħwienet tal-ikel madwar Malta, qalet li kienet temmet l-impjieg tiegħu peress li kien ilu jisraq mill-cash billi ma jippanċjax l-ikel li jkun qed jinbiegħ.

Id-Direttur tal-kumpanija qal li kellhom biżżejjed provi li l-impjegat kien ilu jisraq, u li kellhom il-filmati tiegħu li kienu lesti jpoġġuhom ukoll fuq l-internet. Allegaw ukoll li fix-xift miegħu kellu kompliċi, u lil dan wissewh biex jibda jippanċja kif suppost.

Il-kumpanija temmet tgħid li l-paga dovuta kienet se tingħata lill-ex impjegat meta huwa jħallas lura l-flus kollha li kien seraq, u li kienu jammontaw iktar mill-paga tiegħu.

Wara dawn l-allegazzjonijiet serji li saru, il-‘post’ tneħħiet mill-paġna li fuqha ttellgħet.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-eks Ministru Tonio Fenech instab ħati ta’ malafama f’kawża ta’ libell li saret kontrih mill-Avukat Martin Fenech, is-Sur Joseph Cordina u s-Sur Charles Scerri dwar allegazzjonijiet li kien għamel fil-konfront…

Lokali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca ffirmat l-att li jemenda l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embirjuni u qalet li dan għamlitu b’lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni u l-proċess demorkatiku. Il-liġi għaddiet jumejn ilu b’34…

Lokali

Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea fil-Kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra kontra l-applikazzjoni ta’ deroga minn Malta għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. Għalkemm id-deċiżjoni mhix appellabbli, il-Gvern qal…

Lokali

Għall-Caritas kien jum ta’ ċelebrazzjoni b’għaxar persuni ddikjarati ħielsa mid-droga wara li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, fil-limiti ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-grupp li inkluda 3…

Aktar