Lokali

Staqsa xi drittijiet għandu għax tkeċċa mix-xogħol u spiċċa akkużat b’serq

Żagħżugħ Malti li rrikorra fuq il-midja soċjali biex jistaqsi fejn jista’ jmur jiċċekkja dwar id-drittijiet tiegħu peress li tkeċċa mix-xogħol u ma ngħatax paga, spiċċa mxandar mas-sebat irjieħ meta ġie akkużat b’serq mill-kumpanija li kienet tħaddmu.

Il-kumpanija, li għandha diversi ħwienet tal-ikel madwar Malta, qalet li kienet temmet l-impjieg tiegħu peress li kien ilu jisraq mill-cash billi ma jippanċjax l-ikel li jkun qed jinbiegħ.

Id-Direttur tal-kumpanija qal li kellhom biżżejjed provi li l-impjegat kien ilu jisraq, u li kellhom il-filmati tiegħu li kienu lesti jpoġġuhom ukoll fuq l-internet. Allegaw ukoll li fix-xift miegħu kellu kompliċi, u lil dan wissewh biex jibda jippanċja kif suppost.

Il-kumpanija temmet tgħid li l-paga dovuta kienet se tingħata lill-ex impjegat meta huwa jħallas lura l-flus kollha li kien seraq, u li kienu jammontaw iktar mill-paga tiegħu.

Wara dawn l-allegazzjonijiet serji li saru, il-‘post’ tneħħiet mill-paġna li fuqha ttellgħet.