MEUSAC
Staqsi lill-imġarrab: is-sigurtà fl-użu tal-kompjuters

Dawk li ġarrbu xi serqa minn darhom jew il-propjetà tagħhom jafu xi trawma jgħaddu minnha meta persuni jinvadulek il-privatezza ta’ darek u jħarbtulek l-iktar oġġetti għeżież għalik.

Is-serq illum m’għadux biss fiżiku. Mal-użu tal-kompjuters, daħlu prattiċi kriminali li jinvadu l-privatezza tal-individwi permezz tal-kompjuters. Dawn il-prattiċi, li jidħlu taħt il-kappa tal-hekk imsejħa ċiberkriminalità, jinkludu frodi, traffikar tal-pronografija tal-minuri, serq ta’ propjetà intellettwali jew ta’ identità, jew vjolazzjoni tal-privatezza.

Il-kobor ta’ din il-kriminalità joħroġ mill-fatt stess li l-internet u s-sistemi tal-kompjuters jistgħu jintużaw bħala theddida fuq skala kbira għal kumpaniji u negozji u saħansitra għal sistemi kumplessi ta’ awtoritajiet u gvernijiet. Għaldaqstant illum, il-gvernijiet qed idaħħlu sistemi ta’ difiża anki fejn tidħol it-teknoloġija.

L-Unjoni Ewropea trid tiżgura li s-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni jipprovdu s-sigurtà għal min jużahom u fl-istess ħin jilqgħu għal prattiċi li jheddu s-sigurtà u l-ekonomija fl-Istati Membri.

Fit-13 ta’ Settembru 2017, il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ regoli dwar iċ-ċibersigurtà, li jiċċertifikaw prodotti, servizzi u proċessi tal-informatika madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tat-tisħiħ tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA), kumpaniji li jagħmlu negozju fl-Unjoni Ewropea jkollhom garanzija li s-servizzi u l-prodotti tagħhom huma ċċertifikati madwar l-Unjoni Ewropea kollha.

Il-Kummissjoni għandha wkoll pjan ta’ azzjoni b’saħħtu f’każ li jseħħ inċident ċibernetiku jew kriżi fuq skala kbira. Hija tistabbilixxi mezzi ta’ koperazzjoni bejn l-Istati Membri kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fir-rispons għal inċidenti u kriżijiet ta’ dan it-tip.

Barra minn hekk, Malta ħarġet ukoll strateġija għaċ-Ċibersigurtà fl-2016. Cyber Security Malta twaqqfet biex tippromwovi kampanja nazzjonali dwar iċ-ċiberkriminalità li tnediet f’Ottubru tal-2018 bħala parti mill-ewwel strateġija nazzjonali taċ-Ċibersigurtà ta’ Malta. Skont l-aġenzija, 40% tan-negozji lokali jsofru attakki ċibernetiċi.

Agħfas hawn għal aktar infomazzjoni u statistiċi.

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, qal li l-każ tal-qtil ta’ Raymond Caruana kien strumentali għall-matura fil-pajjiż. Dr Delia kien qed jitkellem f’attività fil-Gudja li fakkret it-33 anniversarju mill-qtil…

Qorti

Libjan ta’ 41 sena residenti x-Xagħra inżamm arrestat wara li ġie akkużat li nhar it-Tlieta li għadda, kien kompliċi ma’ persuna oħra f’attentat ta’ serq. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-sitta ta’…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mil-Libja nżamm arrestat, wara li kien akkużat b’serq u li weġġa’ ħafif pulizija. Ir-raġel, li jgħix ir-Rabat, Għawdex, kien akkużat li fit-3 ta’ Diċembru, għall-ħabta tal-5.20pm,…

Qorti

Raġel ta’ 39 sena tressaq il-Qorti t’Għawdex, akkużat li lbieraħ, għall-ħabta tas-sebgħa ta’ filgħodu, għamel ħsara fuq vettura tal-għamla Vitz. Il-każ seħħ fi Pjazza Salvatore Busuttil f’Kerċem. Ir-raġel, li huwa…

Aktar