MEUSAC
Staqsi lill-imġarrab: is-sigurtà fl-użu tal-kompjuters

Dawk li ġarrbu xi serqa minn darhom jew il-propjetà tagħhom jafu xi trawma jgħaddu minnha meta persuni jinvadulek il-privatezza ta’ darek u jħarbtulek l-iktar oġġetti għeżież għalik.

Is-serq illum m’għadux biss fiżiku. Mal-użu tal-kompjuters, daħlu prattiċi kriminali li jinvadu l-privatezza tal-individwi permezz tal-kompjuters. Dawn il-prattiċi, li jidħlu taħt il-kappa tal-hekk imsejħa ċiberkriminalità, jinkludu frodi, traffikar tal-pronografija tal-minuri, serq ta’ propjetà intellettwali jew ta’ identità, jew vjolazzjoni tal-privatezza.

Il-kobor ta’ din il-kriminalità joħroġ mill-fatt stess li l-internet u s-sistemi tal-kompjuters jistgħu jintużaw bħala theddida fuq skala kbira għal kumpaniji u negozji u saħansitra għal sistemi kumplessi ta’ awtoritajiet u gvernijiet. Għaldaqstant illum, il-gvernijiet qed idaħħlu sistemi ta’ difiża anki fejn tidħol it-teknoloġija.

L-Unjoni Ewropea trid tiżgura li s-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni jipprovdu s-sigurtà għal min jużahom u fl-istess ħin jilqgħu għal prattiċi li jheddu s-sigurtà u l-ekonomija fl-Istati Membri.

Fit-13 ta’ Settembru 2017, il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ regoli dwar iċ-ċibersigurtà, li jiċċertifikaw prodotti, servizzi u proċessi tal-informatika madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tat-tisħiħ tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA), kumpaniji li jagħmlu negozju fl-Unjoni Ewropea jkollhom garanzija li s-servizzi u l-prodotti tagħhom huma ċċertifikati madwar l-Unjoni Ewropea kollha.

Il-Kummissjoni għandha wkoll pjan ta’ azzjoni b’saħħtu f’każ li jseħħ inċident ċibernetiku jew kriżi fuq skala kbira. Hija tistabbilixxi mezzi ta’ koperazzjoni bejn l-Istati Membri kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fir-rispons għal inċidenti u kriżijiet ta’ dan it-tip.

Barra minn hekk, Malta ħarġet ukoll strateġija għaċ-Ċibersigurtà fl-2016. Cyber Security Malta twaqqfet biex tippromwovi kampanja nazzjonali dwar iċ-ċiberkriminalità li tnediet f’Ottubru tal-2018 bħala parti mill-ewwel strateġija nazzjonali taċ-Ċibersigurtà ta’ Malta. Skont l-aġenzija, 40% tan-negozji lokali jsofru attakki ċibernetiċi.

Agħfas hawn għal aktar infomazzjoni u statistiċi.

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Aktar