MEUSAC
Staqsi lill-imġarrab: is-sigurtà fl-użu tal-kompjuters

Dawk li ġarrbu xi serqa minn darhom jew il-propjetà tagħhom jafu xi trawma jgħaddu minnha meta persuni jinvadulek il-privatezza ta’ darek u jħarbtulek l-iktar oġġetti għeżież għalik.

Is-serq illum m’għadux biss fiżiku. Mal-użu tal-kompjuters, daħlu prattiċi kriminali li jinvadu l-privatezza tal-individwi permezz tal-kompjuters. Dawn il-prattiċi, li jidħlu taħt il-kappa tal-hekk imsejħa ċiberkriminalità, jinkludu frodi, traffikar tal-pronografija tal-minuri, serq ta’ propjetà intellettwali jew ta’ identità, jew vjolazzjoni tal-privatezza.

Il-kobor ta’ din il-kriminalità joħroġ mill-fatt stess li l-internet u s-sistemi tal-kompjuters jistgħu jintużaw bħala theddida fuq skala kbira għal kumpaniji u negozji u saħansitra għal sistemi kumplessi ta’ awtoritajiet u gvernijiet. Għaldaqstant illum, il-gvernijiet qed idaħħlu sistemi ta’ difiża anki fejn tidħol it-teknoloġija.

L-Unjoni Ewropea trid tiżgura li s-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni jipprovdu s-sigurtà għal min jużahom u fl-istess ħin jilqgħu għal prattiċi li jheddu s-sigurtà u l-ekonomija fl-Istati Membri.

Fit-13 ta’ Settembru 2017, il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ regoli dwar iċ-ċibersigurtà, li jiċċertifikaw prodotti, servizzi u proċessi tal-informatika madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tat-tisħiħ tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA), kumpaniji li jagħmlu negozju fl-Unjoni Ewropea jkollhom garanzija li s-servizzi u l-prodotti tagħhom huma ċċertifikati madwar l-Unjoni Ewropea kollha.

Il-Kummissjoni għandha wkoll pjan ta’ azzjoni b’saħħtu f’każ li jseħħ inċident ċibernetiku jew kriżi fuq skala kbira. Hija tistabbilixxi mezzi ta’ koperazzjoni bejn l-Istati Membri kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fir-rispons għal inċidenti u kriżijiet ta’ dan it-tip.

Barra minn hekk, Malta ħarġet ukoll strateġija għaċ-Ċibersigurtà fl-2016. Cyber Security Malta twaqqfet biex tippromwovi kampanja nazzjonali dwar iċ-ċiberkriminalità li tnediet f’Ottubru tal-2018 bħala parti mill-ewwel strateġija nazzjonali taċ-Ċibersigurtà ta’ Malta. Skont l-aġenzija, 40% tan-negozji lokali jsofru attakki ċibernetiċi.

Agħfas hawn għal aktar infomazzjoni u statistiċi.

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Il-Pulizija arrestat raġel ta’ 39 sena mill-Marsa suspettat li wettaq sensiela ta’ serqiet minn ħwienet fl-aħħar ġimagħtejn. L-arrest sar mill-Iskwadra ta’ Kontra r-Reati Vjolenti fi ħdan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali fil-lejl…

Politika

Dr Justyne Caruana ddikjarat li ma kinitx konxja tal-istorja rrapportata fil-midja dwar il-qrubija bejn żewġha, l-eks Deputat Kummissarju Silvio Valletta, u Yorgen Fenech, li huwa s-suspettat mandant ewlieni fil-qtil ta’…

Politika

Id-ditta legali Chetcuti Cauchi xandret il-partijiet mill-filmat li ma kinux ixxandru mill-istazzjon Franċiż M6, li qalet li jiskolpawha mill-allegazzjonijiet li saru dwarha b’rabta mal-iskema taċ-ċittadinanza b’investiment, u li wasslu biex…

Politika

Jean Claude Micallef dalgħodu ħa l-ġurament bħala Membru Parlamentari, wara li kien elett b’elezzjoni każwali f’Diċembru li għadda. Is-Sur Micallef se jkun qed jokkupa s-siġġu vakat mill-eks Ministru Helena Dalli,…

Aktar