Studju fix-xhur li ġejjin dwar ir-relazzjonijiet bejn il-koppji

Iċ-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja, bħala parti mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, qed jagħmel studju fuq ir-relazzjonijiet bejn il-koppji f’Malta u f’Għawdex.

L-għan ta’ din ir-riċerka huwa li jwassal għal ftehim aħjar dawk il-fatturi li jsaħħu jew joffru sfida fir-relazzjonijiet tal-koppji llum il-ġurnata.

Permezz ta’ dan l-istudju, iċ-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja jittama li jkun qed iżid l-għarfien dwar ir-realtajiet li persuni f’relazzjonijiet differenti jgħixu, kif ukoll dawk li huma single.

Iċ-Ċentru jittama li dan l-istudju jikkontribwixxi għarfien u formazzjoni għat-terapisti li jaħdmu mal-koppji u professjonisti oħra li jaħdmu biex ikunu ta’ appoġġ għal dawn l-istess nies.

Dan l-istudju ser ikun qed isir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) permezz ta’ intervisti b’telefonati li ser ikunu kunfidenzjali.

Dawn it-telefonati ser isiru lil individwi li għandhom 18-il sena jew aktar fl-2015.

L-anonimità tal-parteċipanti hija garantita meta r-riżultati jiġu ppubblikati.

Il-membri tal-pubbliku huma infurmati biex jistennew telefonata mill-NSO fix-xhur li ġejjin fejn jiġu mistoqsija biex jieħdu sehem f’dan l-istħarriġ.

Kampjun każwali tal-populazzjoni ser jiġi kkuntatjat, u l-intervista għandha tieħu madwar 10 minuti.

Matul dan il-ħin, l-individwi intervistati ser jiġu mistoqsija fuq it-telefon dwar l-opinjonijiet u l-esperjenza tagħhom ta’ relazzjoni bejn koppja.

Il-kontribuzzjonijiet kollha jkunu ta’ għajnuna kbira għal dan l-istudju, irrelevanti minn jekk il-persuna intervistata tkunx f’relazzjoni kurrenti jew le.

Min ikollu xi mistoqsijiet jew diffikultajiet fuq dan l-istudju, huwa mitlub li jikkuntattja liċ-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja fuq l-indirizz ettroniku [email protected].

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Tabella max-xatt tal-Mellieħa, fl-inħawi tat-Tunnara, twissik li mhux permessi BBQs jew tined. Għal ħafna għawwiema iżda jidher li din it-tabella setgħet ma saritx, b’numru kbir ta’ tined li llum intramaw…

Qorti

Raġel weħel 6 xhur ħabs wara li pprova jitlaq minn Malta b’dokumenti foloz. Immigrant mill-Mali, li daħal Malta sena ilu, ġie kkundannat sitt xhur ħabs wara li ammetta li pprova…

Toroq

Dalgħodu, 83 vettura twaqqfu fi Triq il-Kosta minn uffiċjali tal-Pulizija li jidderiġu t-traffiku wara li nstabu li kienu qed jiksru l-liġi tat-triq. Madwar 200 karozza ġew iċċekkjati mill-uffiċjali tal-Pulizija fejn…

Kronaka

Connie Mifsud instabet qawwija u sħiħa wara li ġiet irrapportata nieqsa dalgħodu. Iktar kmieni, iben Connie, Chris Mifsud, kiteb fuq il-midja soċjali biex javża li ommu, li għandha d-dimensja, kienet…

Aktar