Unjoni Ewropea
Summit UE: Qbil dwar aġenda strateġika iżda mhux dwar azzjoni favur il-bidla fil-klima sal-2050

Waqt is-Summit tal-Unjoni Ewropea li qed jiltaqa’ fi Brussell, il-mexxejja Ewropew naqsu milli jaqblu b’mod unanimu dwar proposta biex sas-sena 2050 il-kontinent Ewropew isir kontinent nadif b’industriji li ma jniġġżux u ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.  Il-Polonja, l-Ungerija, r-Repubblika Ċeka huma t-tliet pajjiżi li ma qablux li din il-mira meqjusa ambizzjuża tiddaħħal fid-dokument tal-konklużjonijiet finali.

Fis-summit li għalih qed jattendi l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, kien reġistrat tard filgħaxija qbil fuq aġenda strateġika b’numru ta’ prioritajiet għall-ħames snin li ġejjin.  Dan id-dokument essenzjalment jelenka l-prioritajiet i li l-Gvernijiet Ewropej iridu lill-Unjoni Ewropea taħdem fuqhom. Fost l-oħrajn jitkellem dwar politika ta’ migrazzjoni u ġlieda lit-traffikar tal-bniedem, jitkellem dwar tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta’ aktar impjiegi, dwar azzjoni kontra t-tniġġiż u t-tibdil fil-klima, dwar Ewropa soċjali u ġusta,  dwar il-protezzjoni u l-libertajiet taċ-ċittadini, kif ukoll dwar il-ħarsien tal-interessi Ewropej fuq livell internazzjonali.

Possibilment is-summit kellu jwitti t-triq għal qbil dwar in-nomini ta’ dawk li tul il-ħames snin li ġejjin se jimlew il-karigi tal-istituzzjonijiet l-ewlenin – minn President tal-Kummissjoni Ewropea għal President tal-Kunsill Ewropew.

Iżda sa minn qabel beda s-summit bdew jidhru d-diverġenzi eżistenti bil-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel u b’mexxejja oħra fil-familja tal-Popolari jibqgħu jisħqu fuq il-proċess tal-ispitzenkandidat u għaldaqstant l-għażla ta’ Manfred Weber.  Filwaqt li mexxejja oħra Soċjalisti, Liberali u anki l-President Franċiż Emanuel Macron isostnu li l-għażla m’għandhiex tkun ristretta.

F’mumenti minnhom kien propost isem il-Kummissarju Daniża Marghrete Vestager, għażla li jekk isseħħ tkun tfisser l-ewwel mara President tal-Kummissjoni Ewropea.  Madanakollu xejn mhu deċiż u aktarx – jekk jibqa’ ma jintlaħaqx qbil – kollox se jiġi pospost għal summit speċjali li mistenni jissejjaħ għall-1 ta’ Lulju li ġej.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Uffiċjali tal-ERA dalgħodu sabu għadd ta’ taħżiż mal-faċċata tal-binja fejn jaħdmu. Fi stqarrija uffiċjali, l-ERA qalet li tikkundanna bla riżervi l-attakk vandalu li sar fuq il-bini tal-istess Awtorità fil-Marsa. Dan…

Avjazzjoni

Għadd ta’ passiġġiera, fosthom iktar minn 60 tifel li huma players tal-football, baqgħu l-art hekk kif it-titjira tagħhom lejn id-Danimarka tħassret. L-istorja jidher li reġgħet irrepetiet ruħha hekk kif għat-tieni…

Annimali

Għawwiema li dalgħodu kienu f’Wied iż-Żurrieq baqgħu mbellħa meta raw sajjieda jniżżlu l-art ħuta kbira. Id-dgħajsa tas-sajd daħlet mal-moll, u erba’ rġiel niżlu minnha jġorru ħuta kbira, li dehret tixbah…

Qorti

Charlotte Zammit, omm Liam Debono, intbagħtet sentejn ħabs wara li nstabet ħatja li serqet diversi pompi tal-petrol. Fil-Qorti llum kompla jinstema’ l-każ tas-sinjura Debono fejn instabet ħatja li serqet flus…

Aktar