Lokali
Surplus ta’ kważi €85 miljun fl-ewwel ħdax-il xahar tal-2017
 Fl-ewwel ħdax-il xahar ta’ din is-sena l-Gvern kellu surplus ta’ kważi 85 miljun ewro.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li kompla t-titjib fil-fond konsolidat minħabba li r-rata tad-dħul tal-Gvern kienet ferm akbar mill-ispiża.

Fil-fatt, bejn Jannar u Novembru, id-dħul tal-Gvern żdied b’aktar minn 421 miljun ewro, waqt li n-nefqa tal-Gvern kibret b’aktar minn 276 miljun ewro li minnhom għaxar miljun kienu fuq nefqiet ta’ natura kapitali.

L-istatistika turi li kompla jonqos il-piż tad-dejn u fl-ewwel ħdax-il xahar ġew iffrankati kważi disa’ miljun ewro f’imgħaxxijiet fuq id-dejn tal-Gvern.

Iċ-ċifri juru li d-dejn tal-Gvern fl-aħħar sena naqas bi kważi 123 miljun ewro meta imqabbel ma’ Novembru tas-sena l-oħra.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar