Lokali
Taf li teħel multa jekk tikkampja jew tagħmel BBQ f’Kemmuna?

Il-kampeġġ fuq Kemmuna fl-inħawi tal-bajja ta’ Santa Marija u ż-żona magħrufa bħala ta’ Lifrat mhux ser ikun aktar possibbli. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ħarġet Ordni ta’ Waqfien li permezz tagħha l-Awtoritajiet ser ikunu jistgħu jiżgumbraw kull kamp li jkun fl-inħawi u jwaħħlu penali għal min jikser il-liġi.

Kemmuna li saret il-mekka għal mijiet ta’ persuni li l-għaxqa tagħhom jikkampjaw fl-inħawi tal-bajja ta’ Santa Marija saħansitra fix-xitwa daqt tisbaħ mingħajr iżjed kampijiet. Dan għaliex l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ser tibda tinforza minnufih il-liġi li tipprojbixxi li jintramaw kampijiet f’Kemmuna minħabba li din hija riserva naturali u tagħmel parti min-Natura 2000.

Il-Perit Alexander Borg mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi spjega li kull minn kien qiegħed jikkampja f’Kemmuna kien qiegħed jikser il-liġi.

“Il-camping li kien qiegħed isir f’Kemmuna kien qed isir f’żona protetta li allura biex isir għandu bżonn ċertu permessi. Dawn il-permessi ma kinux qegħdin jinkisbu u allura l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ħadet id-deċiżjoni li toħroġ enforcement notice biex dawk it-tined li baqa’ bħalissa jridu jitneħħew u tieqaf l-attività, ġifieri ma jidħlux tined oħrajn f’dik iż-żona.

Id-deċiżjoni żgur ser tintlaqa’ tajjeb mill-ftit residenti li hemm f’Kemmuna, li jħossu li l-invażjoni tal-kampijiet qed tiżnatura dal-post. Fl-aħħar jiem, Salvu Vella, li ġie intervistat għall-programm Dissett, ilmenta dwar il-ħsara li qed issir mill-kampijiet li anke qed jintramaw ‘l ġewwa fl-ambjent rurali tal-gżira.

“U baqgħu telgħin taħt is-siġar l-erba’ siġriet li baqa’ Kemmuna, għandna dan il-Prinjol, u meta xi ħadd jiġi u ma jkunx komdu fejn qiegħed jaqbad u jaqta’ z-zkuk tas-siġar fejn ikun qiegħed.”

L-ordni ta’ infurzar mill-awtorità għandu l-għan li jwaqqaf il-ħsara li ssir minn din l-attività, fosthom l-iskart li jitħalla fl-inħawi.

Fil-filmat jidher kamp mitluq li ilu hawn mis-sajf, illum f’Diċembru għad hawn l-affarijiet kollha li dawn in-nies li ġew jikkampjaw hawnhekk ħallew fis-sajf.

F’dan l-isfond min jikser il-liġi bil-kampijiet illegali jeħel multa ta’ €100 u jekk fi żmien ġimgħatejn il-pot ma jitnaddafx, l-awtorità timponi penali li titla’ sa €150 kuljum.

“Plus li l-Awtorità tkun tista’ tmur u tneħħi kollox hi ukoll, jew hi stess, jew permezz ta’ kooperazzjoni ma’ dipartimenti jew Minsiteri oħrajn. Hemmhekk hemm il-Pulizija, li fil-fatt diġà għandna kooperazzjoni magħhom, biex naraw u nżommu terms ta’ x’qed jiġri.”

L-Awtorità qalet li ser toħroġ ordnijiet ta’ ordni u waqfien f’żoni oħrajn fejn isiru illegalitajiet.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Pierre Portelli dar għall-mezzi soċjali u kiteb li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista Karol Aquilina akkumpanja lil Manuel Delia l-Qorti fil-każ li għandu kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dalgħodu fil-qorti kompliet il-kawża li…

Infrastruttura

Il-Kamra tal-Periti f’reazzjoni inizjali għal proposti għar-regoli l-ġodda dwar it-twaqqigħ u l-iskavar qalet li dawn mhumiex aċċettabbli u infurmat lil Periti bil-pożizzjoni tagħha biex tittieħed deċiżjoni dwarhom f’laqgħa ġenerali straordinarja…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne inawgura s-Sala San Ġorġ Preca, waħda mill-ewwel swali li ġiet irranġata bħala parti mill-istrateġija ta’ għaxar snin għas-saħħa mentali. Minn għada din…

Lokali

Id-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqfet passiġġier li kellu fuqu €34,220 fi flus kontanti mhux iddikjarati. Il-passiġġier kien sejjer l-Amman. Meta kien mistoqsi minn uffiċjal tad-Dwana dwar kemm kellu flus,…

Aktar