Lokali
Taf x’għandek tagħmel meta xi ħadd tagħtih aċċessjoni?

Il-jum internazzjonali tal-Epilessija li jitfakkar bħal-lum hu okkazzjoni biex jitkattar l-għarfien dwar din il-kundizzjoni li taffettwa 1% tal-popolazzjoni. Television Malta tkellem mal-Professur Janet Mifsud dwar ir-riċerka fuq din il-kundizzjoni u ma’ missier li ibnu għandu din il-kundizzjoni, li spjega li l-istigma tort tan-nuqqas ta’ għarfien hija kultant agħar mill-kundizzjoni innifisha.

Mal-erbat elef persuna f’Malta jbatu mill-epilessija. Skont il-Professur Janet Mifsud sebgħin fil-mija minnhom jistgħu jiġu kkontrollati bil-mediċina. Dan ifisser li persuna bl-epilessija tista’ tgħix ħajja normali, iżda tkun tista’ ssuq biss jekk f’sena ma jkollha l-ebda aċċessjoni.

Il-Professur Mifsud, li tirriċerka dwar mediċini li jikkontrollaw din l-kundizzjoni, spjegat li hemm madwar erbgħin tip differenti ta’ aċċessjonijiet.

“Li jiġri fl-epilessija għal ċertu raġunijiet li għadna qed nagħmlu ħafna riċerka fuqha, in-neurons, jiġifieri dawk iċ-ċelloli jibagħtu messaġġi mill-moħħ tagħna għall-ġisem tagħna kollu jibdew jibagħtu messaġġi mingħajr m’aħna jkollna kontroll fuqhom. Għalhekk fis-sintomi tal-epilessija li naraw, naraw dawk il-movimenti mhux tas-soltu, forsi jibda jagħti b’idejh jew b’saqajh jew inkella joħroġ il-bżieq mill-ħalq jew saħansitra wieħed jiċċassa għal ftit sekondi.”

Il-Professur Mifsud spjegat li ħafna tfal li jbatu bl-epilessija, joħorġu minnha fil-pubertà. Semmiet li l-epilessija tista’ tiżviluppa wara xi inċident jew mard bħal meninġite, kif ukoll bl-anzjanità.

“Nafu li l-anzjani l-persentaġġ hija 10 fil-mija għax nafu li l-epilessija tista’ tkun assoċjata pereżempju ma’ xi ħadd li jkollu xi stroke jew dementia jew anke alzheimer… il-moħħ jibda bl-anzjanità jaħdem aktar bil-mod,” spjegat il-Prof Mifsud.

Frank Portelli – il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Epilessija fi ħdan il-Caritas u missier ta’ tifel li jbati bl-epilessija wera l-inkwiet tiegħu dwar l-istigma li din il-kundizzjoni ġġib maghha minħabba nuqqas ta’ għarfien.

“Kważi kważi nista’ ngħidlek li s-soċjetà kultant toħloq problemi iktar mill-kundizzjoni nnifisha għax dak li jkun imur pereżempju biex japplikka għax-xogħol kif tgħidli li għandek l-epilessija jaraw kif jagħmlu jduru minn wara l-kwinti u ma jaċċettawkx. Hekk l-iskejjel, pereżempju l-ġenituri jgħidu lit-tifel evitah lil dak, issa din mhux xi marda li tittieħed mhix kundizzjoni li tittieħed,” qal Portelli.

Meta persuna bl-epilessija tagħtiha aċċessjoni hu rrakkomandat li jitneħħew l-oġġetti li jistgħu jkunu ta’ periklu minn madwarha, u li titpoġġa xi ħaġa ratba taħt ir-ras, imbagħad meta l-pesuna tikkalma għandha tiddawwar fuq ġenb. F’każ li l-aċċessjoni ddum aktar minn ħames minuti… din jaf tkun emerġenza li tigi trattata fl-isptar.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Eks-kuntistabbli tal-Pulizija, Jean Pierre Abdilla, li qed iservi sentenza ta’ 16-il sena ħabs fuq akkużi relatati mad-droga, ingħata €5,000 bħala kumpens morali mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem minħabba l-kundizzjonijiet xejn tajbin…

Saħħa

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca bdiet żjara fi sptarijiet f’Londra fejn pazjenti Maltin imorru għall-kura. B’kollox se żżur seba’ sptarijiet u tliet residenzi li fihom joqogħdu pazjenti u qrabathom….

Knisja Maltija

Pittura tal-Kardinal Malti Prospero Grech ingħaqdet mal-kollezzjoni tal-arti fil-Mużew tal-Katidral fl-Imdina. Il-pittura saret mill-artista Filippa Bianchi wara li studjat il-karattru tal-kardinal u semgħet mingħandu l-mod kif xtaq li tinħoloq ix-xbieha…

Unjoni Ewropea

Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Kriminalità Finanzjajra u l-Evażjoni tat-Taxxa jrid li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jżarmaw il-programmi tagħhom li bihom jagħtu ċittadinanza jew residenza b’investiment. F’abbozz ta’ rapport imħejji mill-kumitat…

Aktar