Stejjer Umani
Tah kilwa minn tiegħu mingħajr lanqas biss kien jafu

L-imħabba hi minsuġa fil-karattru ta’ William Saliba. L-altruwiżmu tiegħu jispikka ma’ pazjenti b’mard fil-kliewi. Għamel l-isfida tal-Lifecyle tnax-il darba…iżda fuq kollox kien bħas-Samaritan it-Tajjeb, b’ġest ma’ raġel ieħor meta tah kilwa minn tiegħu mingħajr lanqas biss kien jafu. B’kilwa waħda, William baqa’ għaddej u bħalissa qed jitħarreġ għat-tlettax-il sfida tal-Life Cycle.

Wara snin jaqdef ir-rota mal-Lifecycle bil-għan li jinġabru fondi għall-pazjenti b’mard fil-kliewi, William Saliba ddeċieda li għandu jgħin lil wieħed minn dawn il-pazjenti b’ġest ferm akbar. Seba’ snin ilu, is-Sur Saliba ta kilwa lil persuna li ma jafx.

“Id-deċiżjoni ħadtha għax ma kontx żgħir, kelli fuq il-ħamsin sena, kont naf li l-familja tiegħi healthy jiġifieri. Kieku kont żgħir kont naħsibha darbtejn imma fl-età tiegħi ma kelli xejn x’nitlef. Qed tifhem?.”

Is-Sur Saliba rrakkonta li d-deċiżjoni ħadha sentejn qabel ma nstab pazjent kompattibli miegħu.

“Kienet ġiet tfajla li qaltilna l-esperjenza tagħha, li kienet qed tistenna kilwa u ma’ niesha ma kinux kompatibbli u jien għamilt volontier u saru xi testijiet sabu li m’aħniex kompatibbli u mbagħad għaddew xi sentejn oħra, dan qed nitkellem seba’ snin ilu issa u ċempilli Paul tar-Renal Unit qalli għadek interessat int? Għadtlu iva. Qalli għax hemm tlieta din id-darba kompatibbli miegħek.”

Stqarr li jibża’ jagħti d-demm, imma ma ħasibhiex darbtejn biex jagħti organu.

“Għandi tattoos, imma tattoos mod u labra ġol-vina moħħi jaħsibha mod ieħor. Dik iebsa, kienet iktar iebsa milli jneħħulek il-kilwa għax kont naf li b’waħda ħa tgħaddi normali.”

Is-Sur Saliba rrakkonta li qabel daħal għall-operazzjoni deher quddiem bord magħmul fost oħrajn minn psikjatri u tobba li analizzaw l-għażla tiegħu li jagħti kilwa lil persuna li ma kienx jaf.

“U laqqgħuni ma’ ħabib tiegħi Anthony, ftit ġranet qabel kien qiegħed hemm fuq il-magna l-ewwel darba li ltqajna għax qatt ma rajtu jiena. Minn hemmhekk bdejna testijiet biex ikunu jafu kemm aħna kompatibli qed tifhem. Ħafna testijiet tad-demm etc. Umbagħad saret l-operazzjoni.”

Wara ftit ġimgħat mill-operazzjoni, is-Sur Saliba kien qed jitħarreġ għal sfida oħra tal-Lifecycle . . . minn dakinhar qal li għamel xi ħamsa oħra u diġà beda t-taħriġ għat-tlettax-il Lifecycle tiegħu.

“Dejjem tgħid tal-aħħar għax hija iebsa. Il-Lifecycle hija iebsa. Trid tagħmel xi erba’, ħames xhur training. Trid taqdef għaxar sigħat kuljum daqqa fid-deżert bħas-sena li għaddiet 45 degrees u daqqa taħt iz-zero Iceland qed tifhem iebsa ħafna imma qed tagħmilha għal għan wieħed biex jinġabru l-flus.”

L-isfida tal-Lifecycle din is-sena se ssir fil-Kambodja, il-Vjetnam u Laos.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Kronaka

Il-Pulizija jidher li tinsab viċin li ssolvi omiċidju li jmur lura ħdax-il sena. Il-każ jitratta tfajla li ilha rappurtata nieqsa mill-2008 u minn investigazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem irriżulta li…

Aktar