Lokali
Taħditiet biex jerġa’ jiġi introdott is-servizz tal-ħelikopter bejn Malta u Għawdex

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li għaddejjin taħditiet mal-Ministeru għat-Turiżmu biex jerġa’ jiġi introdott is-servizz tal-ħelikopter bejn Malta u Għawdex.

Fil-ħdax-il edizzjoni tal-Gozo Tourism Awards, il-Ministru tkellmet dwar il-ħtieġa ta’ konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Qalet li fid-dawl li s-sena li għaddiet il-Gozo Channel ġarret aktar minn ħames mijun passiġier u nofs u aktar minn miljun u sitt mitt elf vettura jeħtieġ li l-konnettività bejn il-gżejjer tissaħaħ b’mezzi oħrajn ta’ trasport.

Dr Caruana żiedet li jeħtieġ li jkun hemm titjib fil-prodott turistiku mhux biss b’titjib infrastrutturali imma b’inizjattivi u b’għajnuna diretta u indiretta lill-operaturi u b’aċċessibbiltà aħjar bejn il-gżejjer anke fil-kuntest tal-proġett tal-mina li se jibda jinbeda f’din il-leġiżlatura.

Sitt persuni li jaħdmu b’mod dirett fl-industrija tat-turiżmu f’Għawdex ġew ippremjati għall-ħidma u l-kontribut tagħhom favur is-settur turistiku Għawdxi. Fost oħrajn Mario Schembri rebaħ l-unur bħala l-ħaddiem tas-sena fl-industrija turistika Għawdxija. Warren Vella ġie onorat bħala ħaddiem żgħażugħ tas-sena. Ferdinand Portelli rebaħ il-premju tal-intrapriża turistika. Ġew onorati wkoll Silvio Rapa u l-istudent tal-ITS Francesco Cauchi.

Aħbarijiet Oħra
Statistika

Riċerka li saret fost persuni b’diżabilità inkluż tfal bl-awtiżmu u persuni bi sfidi mentali, ħareġ li dawn iħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi. Ir-riċerka li saret mill-Fondazzjoni Inspire…

Kronaka

Tfajla ta’ 19-il sena mid-Danimarka spiċċat misruqa lbieraħ fil-23:30, fil-Gżira. Is-serqa seħħet fi Triq ir-Rebħa, fil-Gżira meta raġel allegatament heddidha b’oġġett jaqta u bil-ponta waqt li kienet qed tpejjep barra…

Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Aktar