Lokali
Taħditiet biex jerġa’ jiġi introdott is-servizz tal-ħelikopter bejn Malta u Għawdex

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li għaddejjin taħditiet mal-Ministeru għat-Turiżmu biex jerġa’ jiġi introdott is-servizz tal-ħelikopter bejn Malta u Għawdex.

Fil-ħdax-il edizzjoni tal-Gozo Tourism Awards, il-Ministru tkellmet dwar il-ħtieġa ta’ konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Qalet li fid-dawl li s-sena li għaddiet il-Gozo Channel ġarret aktar minn ħames mijun passiġier u nofs u aktar minn miljun u sitt mitt elf vettura jeħtieġ li l-konnettività bejn il-gżejjer tissaħaħ b’mezzi oħrajn ta’ trasport.

Dr Caruana żiedet li jeħtieġ li jkun hemm titjib fil-prodott turistiku mhux biss b’titjib infrastrutturali imma b’inizjattivi u b’għajnuna diretta u indiretta lill-operaturi u b’aċċessibbiltà aħjar bejn il-gżejjer anke fil-kuntest tal-proġett tal-mina li se jibda jinbeda f’din il-leġiżlatura.

Sitt persuni li jaħdmu b’mod dirett fl-industrija tat-turiżmu f’Għawdex ġew ippremjati għall-ħidma u l-kontribut tagħhom favur is-settur turistiku Għawdxi. Fost oħrajn Mario Schembri rebaħ l-unur bħala l-ħaddiem tas-sena fl-industrija turistika Għawdxija. Warren Vella ġie onorat bħala ħaddiem żgħażugħ tas-sena. Ferdinand Portelli rebaħ il-premju tal-intrapriża turistika. Ġew onorati wkoll Silvio Rapa u l-istudent tal-ITS Francesco Cauchi.