Lokali
Taħseb li r-reklużjoni għadha meħtieġa?

Ir-reklużjoni ta’ priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin għadha meħtieġa? Fl-opinjoni tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta’ Malta, il-Professur Andrew Azzopardi, ir-reklużjoni għandha titneħħa għal kollox. Iżda f’għajnejn l-opinjonista Malcolm Seychell, ir-reklużjoni hija mezz meħtieġ ta’ dixxiplina.

Id-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, saħaq bla tlaqliq ta’ xejn li ma jaqbilx li fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, xi priġunier jista’ jitpoġġa f’reklużjoni u sejjaħ biex din titneħħa immedjatament għax iċ-ċaħda tal-libertà diġà hija kastig adegwat.

”Hija realtà li għandna llum il-ġurnata fil-ħabs li nsibu r-reklużjoni, jiġifieri priġunier jingħalaq ġo ċella għal numru ta’ ġranet. Din mhux biss isir bħala deċiżjoni li jieħu d-Direttur tal-Ħabs imma anke tista’ tkun deċiżjoni li jagħti Imħallef bħala piena. Din hija sitwazzjoni għalija li mhix aċċettabbli.”

Ma’ TVM, il-Professur Azzopardi sostna li waqt li hemm bżonn li jittieħdu miżuri sabiex jipproteġu l-individwi fil-ħabs, kif ukoll metodi oħra ta’ dixxipplina, l-użu ta’ reklużjoni qatt m’għandha tkun użata.

”Jeżistu sistemi oħrajn li jassiguraw dixxiplina, jassiguraw ir-rijabilitazzjoni mingħajr ma jkollna bżonn nirrikorru għal din it-tip ta’ vjolenza għax din hija vjolenza li hija mmarkata mill-istat. .. Tħalli lill-priġunier aktar irrabbjat u ħafna inqas irreabilitat. Donnu das-sens ta’ vendetta, aktar milli ta’ rijabilitazzjoni, għadha qawwija fis-sistema tagħna.”

L-opinjonista Malcolm Seychell għandu opinjoni differenti. Ma’ TVM, is-Sur Seychell qal li r-reklużjoni meta ssir tkun biss għal ftit jiem u allura mezz effettiv ta’ dixxiplina li kultant issir ukoll fl-interessi ta’ priġunieri infushom.

”Irid ikun hemm forma ta’ ħabs ukoll bħala deterrent għall-priġunieri li ma jġibux ruħhom tajjeb ma’ priġinieri oħra u ma’ gwardjani…aħna allura se nkunu allajbierek biex nidru ħelwin ma’ kulħadd, l-agħar nies li jkunu għamlu reat serju fejn hemm nies li qatlu lin-nies innoċenti, minn qatta’ n-nies, fuq dawn qed nitkellmu…”

Sorsi qrib il-Ħabs ta’ Kordin qalu lil TVM li ‘solitary confinement’ fil-ħabs ma jeżistix, imma jkun hemm ċirkostanzi li għas-sigurtà u s-saħħa tal-priġunier stess, dan jista’ jitqiegħed taħt għassa stretta, fosthom fit-Taqsima Forensika tal-Isptar Monte Carmeli.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Fix-xhur tas-sajf, meta ħafna mill-iskejjel ikunu baħħ, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħa l-okkażjoni jwettaq xogħlijiet ta’ manutenzjoni u tisbiħ u faċilitajiet ġodda fi kważi 100 skola tal-Gvern madwar Malta u Għawdex. Ħafna…

Kultura

Għaddej ir-restawr tal-eqdem binja fil-Mellieħa . . . kumpless ta’ tmintax-il kamra li kienu nbnew biex joffru spazju għal ftit ħin ta’ mistrieħ lill-pellegrini li jżuru s-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Il-qagħda…

Kostruzzjoni

L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi (MDA) tikkundanna r-rimi illegali ta’ skart tal-kostruzzjoni f’postijiet pubbliċi. Dan l-assoċjazzjoni qalitu fi stqarrija wara t-tħassib li wera l-pubbliku fuq il-media soċjali, f’dak li għandu x’jaqsam mar-rimi ta’…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax jindaħal biex iwaqqaf kawżi ċivili li jkunu nfetħu minn ċittadini privati jew minn terzi kontra ġurnalisti li jkunu ġew nieqsa u…

Aktar