Lokali
Taħseb li r-reklużjoni għadha meħtieġa?

Ir-reklużjoni ta’ priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin għadha meħtieġa? Fl-opinjoni tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta’ Malta, il-Professur Andrew Azzopardi, ir-reklużjoni għandha titneħħa għal kollox. Iżda f’għajnejn l-opinjonista Malcolm Seychell, ir-reklużjoni hija mezz meħtieġ ta’ dixxiplina.

Id-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, saħaq bla tlaqliq ta’ xejn li ma jaqbilx li fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, xi priġunier jista’ jitpoġġa f’reklużjoni u sejjaħ biex din titneħħa immedjatament għax iċ-ċaħda tal-libertà diġà hija kastig adegwat.

”Hija realtà li għandna llum il-ġurnata fil-ħabs li nsibu r-reklużjoni, jiġifieri priġunier jingħalaq ġo ċella għal numru ta’ ġranet. Din mhux biss isir bħala deċiżjoni li jieħu d-Direttur tal-Ħabs imma anke tista’ tkun deċiżjoni li jagħti Imħallef bħala piena. Din hija sitwazzjoni għalija li mhix aċċettabbli.”

Ma’ TVM, il-Professur Azzopardi sostna li waqt li hemm bżonn li jittieħdu miżuri sabiex jipproteġu l-individwi fil-ħabs, kif ukoll metodi oħra ta’ dixxipplina, l-użu ta’ reklużjoni qatt m’għandha tkun użata.

”Jeżistu sistemi oħrajn li jassiguraw dixxiplina, jassiguraw ir-rijabilitazzjoni mingħajr ma jkollna bżonn nirrikorru għal din it-tip ta’ vjolenza għax din hija vjolenza li hija mmarkata mill-istat. .. Tħalli lill-priġunier aktar irrabbjat u ħafna inqas irreabilitat. Donnu das-sens ta’ vendetta, aktar milli ta’ rijabilitazzjoni, għadha qawwija fis-sistema tagħna.”

L-opinjonista Malcolm Seychell għandu opinjoni differenti. Ma’ TVM, is-Sur Seychell qal li r-reklużjoni meta ssir tkun biss għal ftit jiem u allura mezz effettiv ta’ dixxiplina li kultant issir ukoll fl-interessi ta’ priġunieri infushom.

”Irid ikun hemm forma ta’ ħabs ukoll bħala deterrent għall-priġunieri li ma jġibux ruħhom tajjeb ma’ priġinieri oħra u ma’ gwardjani…aħna allura se nkunu allajbierek biex nidru ħelwin ma’ kulħadd, l-agħar nies li jkunu għamlu reat serju fejn hemm nies li qatlu lin-nies innoċenti, minn qatta’ n-nies, fuq dawn qed nitkellmu…”

Sorsi qrib il-Ħabs ta’ Kordin qalu lil TVM li ‘solitary confinement’ fil-ħabs ma jeżistix, imma jkun hemm ċirkostanzi li għas-sigurtà u s-saħħa tal-priġunier stess, dan jista’ jitqiegħed taħt għassa stretta, fosthom fit-Taqsima Forensika tal-Isptar Monte Carmeli.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Anzjan ta’ 72 sena minn Ħal Qormi ġarrab ġrieħi gravi wara li allegatament ġie aggredit minn tliet persuni f’attentat ta’ serqa. Il-każ seħħ ilbieraħ għall-ħabta tal-ħdax ta’ filgħaxija fi Triq…

Lokali

Il-pulizija qed tavża lis-sewwieqa biex jevitaw il-bypass tal-Imrieħel fid-direzzjoni lejn il-Marsa hekk kif it-triq hija temporanjament magħluqa għat-traffiku minħabba li seħħ inċident tat-traffiku. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-sebgħa neqsin għoxrin ta’…

Kultura

Jiem ta’ briju, kuluri u karrijiet jintemmu llejla bl-isfilata finali tar-renju tal-karnival. Fi Triq Sant’Anna TVM segwa l-aħħar defilè li tagħlaq l-edizzjoni tal-karnival din is-sena, anki b’xandira diretta fuq TVM2….

Aktar