Kronaka
Talab lill-Prim Awla tissospendi l-proċeduri kontrih

George Degiorgio, wieħed mit-tliet irġiel akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, talab mill-ġdid għas-sospensjoni tal-proċeduri kontrih.

L-avukat ta’ Degiorgio, Dr William Cuschieri talab lill-Prim Awla biex tissospendi l-proċeduri kontrih fil-Qorti Kriminali sakemm jinqata’ l-każ dwar il-legalità fit-tbagħbis fil-mobile.

Dr Cuschieri argumenta fil-Qorti li l-Att għas-Servizzi tas-Sigurtà kiser id-drittijiet tal-imputat meta ma ġietx ippreżentata l-evidenza u t-traskrizzjoni dwar l-informazzjoni interċettata mill-mobiles tat-3 akkużati fil-Qorti.

Għalhekk, l-avukat argumenta li kwalunkwe evidenza li għaliha jirreferi l-każ, li fiżikament qatt ma ġiet ippreżentata kif ukoll dik miksuba illegalment, għandhom jiġu rtirati mill-każ.

L-Imħallef Edwina Grima mistennija tikkunsidra t-talbiet tal-akkużat qabel is-smigħ tal-31 t’Ottubru.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Fl-isptar Mater Dei fil-preżenza ta’ uliedu Sonia u Charlene, Publius Borg kien jidher fi stat ta’ saħħa tajba, jumejn biss wara li sarulu intervent f’qalbu biex jevita attakk ta’ puplesija….

Kultura

Malta mogħnija b’mużewijiet u siti storiċi b’valur u wirt kulturali mprezzabbli fosthom il-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu, l-uniku wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa li għadu miftuħ għall-pubbliku. Fil-ħsieb ta’ ħafna nies, il-mużewijiet u…

Lokali

L-Avukat Jean-Pilippe Chetcuti qal li d-ditta legali li huwa msieħeb fiha tilqa’ r-rapport li sar mill-uffiċċju tar-regolatur taċ-ċittadinanza b’investiment (IIP), b’rabta ma’ dak li xxandar minn programm televiżiv Franċiż fuq…

Kronaka

Raġel ta’ 83 sena residenti l-Fgura jinsab isofri minn ġrieħi gravi. Dan wara li dalgħodu, għall-ħabta tad-disgħa u nofs, hu ġie mtajjar. L-inċident seħħ fi Triq San Tumas fil-Fgura, meta…

Aktar