Lokali
Attentat ieħor għall-ħelsien ta’ Christopher Bartolo li jinsab marid bil-kliewi

Christopher Bartolo li jbati minn mard fil-kliewi qed jitlob il-ħelsien mill-arrest.

F’talba mhux tas-soltu, l-Avukati Dr. Franco Debono, Dr Marion Camilleri u Dr. Amadeus Cachia talbu lil President Coleiro Preca sabiex teżerċità l-poteri tagħha u takkorda lil Christopher Bartolo l-benefiċċju tal-ħelsien mill-arrest taħt il-kundizzjonijet kollha li jidhru xierqa u opportuni.

Bartolo, li għandu 36 sena li ammetta l-akkużi kollha kontrih kien intbagħat ħames snin ħabs fuq pussess u traffikar tal-kannabis. It-talba għall-ħelsien ta’ Bartolo saret fuq il-fatt li l-akkużat kien jagħmel l-użu tal-kannabis biex itaffilu l-uġigħ li kien jikkawżalu l-mard.

It-talba qed issir fl-isfond ukoll tad-dibattitu nazzjonali dwar riforma radikali fil-liġi li titratta s-sustanza tal-kannabis u l-aspetti riformattivi tal-piena.

Ara wkoll:

Il-Qorti tiddikjara li priġunier inkissrulu d-drittijiet meta ma ngħatax smigħ xieraq

 

 

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Is-sena li għaddiet, id-Dipartiment tal-Emergenza daħallu aktar minn 30,000 sejħa għall-għajnuna. Id-Dipartiment tal-Emerġenza mhux biss it-tobba, iżda ukoll l-infermiera u l-Emergency Ambulance Responders. Dawn il-ħaddiema jerfgħu fuq spallithom responsabbilità kbira…

Lokali

Raymond Cutajar ilu snin jissielet mal-marda tal-kanċer, iżda din mhix ser taqtagħlu qalbu biex jgħix ħajtu fil-milja tagħha. Ray kien ħaseb li fieq mill-kanċer iżda ftit jiem ilu ngħata l-aħbar…

Lokali

9 persuni ġew arrestati wara li nstabu li kellhom droga suspettata kokaina. Wara diversi ġimgħat t’osservazzjoni, Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga u dawk mill-Special Intervention Unit, wasslet għall-arrest ta’ 9…

Aktar