Konsumatur
Tariffi orħos għal telefonati minn Malta lejn 30 pajjiż ieħor

Mill-Erbgħa 15 ta’ Mejju, il-Maltin jew barranin li jkunu f’Malta u jagħmlu telefonati b’mobile jew linja fissa lejn pajjiż ieħor fit-30 pajjiż taż-żona Ekonomika Ewropea se jċemplu b’tariffi orħos.

Dan se jseħħ riżultat ta’ regolament ġdid tal-Unjoni Ewropea li ġie nnegozjat bejn il-pajjiżi tal-Unjoni fosthom l-awtoritajiet regolatoraji tal-komunikazzjoni.

Ir-regolament ġdid magħruf bħala ‘Intra-EU Communications’ se jwassal biex it-telefonati ma jiswewx aktar minn 19-il ċenteżmu ‘l minuta, esklużi t-taxxi.

Yanika Cassar mill-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni qalet li kuntrarju għal qabel dan ir-regolament, l-operaturi tal-komunikazzjoni ma kellhomx limitu tat-tariffi li setgħu jimponu fuq it-telefonati u l-SMS li jsiru minn Malta għall-pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea.

“Ir-rata massima ta’ telefonata se tkun 19-il ċenteżmu kull minuta, esklużi t-taxxi, u r-rata massima ta’ SMS hija ta’ 6ċ kull SMS, esklużi t-taxxi,” qalet Cassar.

Spjegat li r-regoli ġodda huma differenti mir-regolamenti tar-roaming li daħlu fis-seħħ f’nofs Ġunju tal-2017. “L-intra EU huwa minn Malta, waqt li r-regolamenti tar-roaming japplikaw biss għall-mobile, u japplikaw meta inti ħa tkun f’membru stat ieħor fl-Unjoni Ewropea.”

Yanica Cassar qalet li l-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni se tassigura li l-operaturi lokali li joffru s-servizzi tat-telefonija huma konformi ma’ dan ir-regolament.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar