Konsumatur
Tariffi orħos għal telefonati minn Malta lejn 30 pajjiż ieħor

Mill-Erbgħa 15 ta’ Mejju, il-Maltin jew barranin li jkunu f’Malta u jagħmlu telefonati b’mobile jew linja fissa lejn pajjiż ieħor fit-30 pajjiż taż-żona Ekonomika Ewropea se jċemplu b’tariffi orħos.

Dan se jseħħ riżultat ta’ regolament ġdid tal-Unjoni Ewropea li ġie nnegozjat bejn il-pajjiżi tal-Unjoni fosthom l-awtoritajiet regolatoraji tal-komunikazzjoni.

Ir-regolament ġdid magħruf bħala ‘Intra-EU Communications’ se jwassal biex it-telefonati ma jiswewx aktar minn 19-il ċenteżmu ‘l minuta, esklużi t-taxxi.

Yanika Cassar mill-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni qalet li kuntrarju għal qabel dan ir-regolament, l-operaturi tal-komunikazzjoni ma kellhomx limitu tat-tariffi li setgħu jimponu fuq it-telefonati u l-SMS li jsiru minn Malta għall-pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea.

“Ir-rata massima ta’ telefonata se tkun 19-il ċenteżmu kull minuta, esklużi t-taxxi, u r-rata massima ta’ SMS hija ta’ 6ċ kull SMS, esklużi t-taxxi,” qalet Cassar.

Spjegat li r-regoli ġodda huma differenti mir-regolamenti tar-roaming li daħlu fis-seħħ f’nofs Ġunju tal-2017. “L-intra EU huwa minn Malta, waqt li r-regolamenti tar-roaming japplikaw biss għall-mobile, u japplikaw meta inti ħa tkun f’membru stat ieħor fl-Unjoni Ewropea.”

Yanica Cassar qalet li l-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni se tassigura li l-operaturi lokali li joffru s-servizzi tat-telefonija huma konformi ma’ dan ir-regolament.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-ġurnalist veteran Reno Bugeja rrapporta għax-xogħol għall-aħħar darba mal-istazzjon nazzjonali wara karriera ta’ 44 sena. Is-Sur Bugeja se jirtira bl-età f’nofs dan ix-xahar wara li għall-aħħar seba’ snin mexxa l-Kamra tal-Aħbarijiet…

Lokali

Issokta r-restawr tal-fortifikazzjonijiet li jinkludu l-Ospizio fil-Furjana biex sas-sajf ta’ sentejn oħra jinfetaħ għall-pubbliku dak li qed jissejjaħ bħala l-ewwel mużew tal-arti kontemporanja f’Malta bl-isem ta’ MICAS. Il-proġett jinkludi fost…

Avjazzjoni

L-Air Malta kitbet paġna oħra fl-istorja tagħha meta ajruplan tal-linja nazzjonali tar għall-ewwel darba lejn l-Indja biex ħa lura f’Kerala 110 ċittadin Indjan f’titjira ta’ ripatrijazzjoni mħallsa mill-gvern. Tkellimna ma’…

Lokali

Il-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment se jingħalaq u l-aġenti ġew infurmati biex ma jaċċettawx iżjed applikazzjonijiet. Minflok ser isiru regolamenti ġodda dwar ir-residenza b’żewġ saffi. Saff minhom jagħti dritt lil persuni li…

Aktar