Konsumatur
Tariffi orħos għal telefonati minn Malta lejn 30 pajjiż ieħor

Mill-Erbgħa 15 ta’ Mejju, il-Maltin jew barranin li jkunu f’Malta u jagħmlu telefonati b’mobile jew linja fissa lejn pajjiż ieħor fit-30 pajjiż taż-żona Ekonomika Ewropea se jċemplu b’tariffi orħos.

Dan se jseħħ riżultat ta’ regolament ġdid tal-Unjoni Ewropea li ġie nnegozjat bejn il-pajjiżi tal-Unjoni fosthom l-awtoritajiet regolatoraji tal-komunikazzjoni.

Ir-regolament ġdid magħruf bħala ‘Intra-EU Communications’ se jwassal biex it-telefonati ma jiswewx aktar minn 19-il ċenteżmu ‘l minuta, esklużi t-taxxi.

Yanika Cassar mill-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni qalet li kuntrarju għal qabel dan ir-regolament, l-operaturi tal-komunikazzjoni ma kellhomx limitu tat-tariffi li setgħu jimponu fuq it-telefonati u l-SMS li jsiru minn Malta għall-pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea.

“Ir-rata massima ta’ telefonata se tkun 19-il ċenteżmu kull minuta, esklużi t-taxxi, u r-rata massima ta’ SMS hija ta’ 6ċ kull SMS, esklużi t-taxxi,” qalet Cassar.

Spjegat li r-regoli ġodda huma differenti mir-regolamenti tar-roaming li daħlu fis-seħħ f’nofs Ġunju tal-2017. “L-intra EU huwa minn Malta, waqt li r-regolamenti tar-roaming japplikaw biss għall-mobile, u japplikaw meta inti ħa tkun f’membru stat ieħor fl-Unjoni Ewropea.”

Yanica Cassar qalet li l-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni se tassigura li l-operaturi lokali li joffru s-servizzi tat-telefonija huma konformi ma’ dan ir-regolament.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Instab post alternattiv biex id-detox ma jibqax fejn l-isptar San Luqa fi G’Mangia. Dan ġie konfermat mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti li madankollu ma tax dettalji tal-post…

Kronaka

Ir-raġel li lbieraħ il-Pulizija ppubblikaw ritratti tiegħu qed ikun imfittex b’rabta ma’ serqa li seħħet ix-xahar illi għadda f’Tas-Sliema. Il-Pulizija talbet l-għajnuna tal-pubbliku biex issib lil dan ir-raġel. Minn stħarriġ…

Saħħa

Kollaborazzjoni bejn kumpanija fil-qasam tal-farmakoloġija li tinsab ibbażata f’Malta u riċerkatur Taljan qed twassal għal iżjed riċerka fit-terapija għall-kanċer. Din ir-riċerka hi ibbażata fuq sustanti meħuda minn pjanti mediterranji. Il-Professur…

Aktar