Sajd
Tberik tad-dgħajjes qabel is-sajjieda jerħulha għas-sajd tal-lampuki

Ftit ġranet oħra jiftaħ l-istaġun tal-lampuki u mijiet ta’ sajjieda joħorġu bil-bastimenti tagħhom jitfgħu ċ-ċimi biex mill-15 ta’ Awwissu jkunu jistgħu jibdew joħorġu jaqbdu l-lampuki.

Hekk kif is-sajjieda qed iħejju għal dan l-istaġun ilbieraħ sar it-tberik tad-dgħajjes. Fi stqarrija, il-Ministeru għas-Sajd qal li l-attività ssegwi ġranet sħaħ ta’ preparamenti kemm mis-sajjieda kif ukoll minn diversi ħaddiema mill-Ministeru tal-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima. Intqal li fl-aħħar ġranet, permezz tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura, AmbjentMalta u d-Direttorat tad-Diversifikazzjoni u l-Kompetittività wettqu ħidma kordinata sabiex jippreparaw u jqassmu mal-15,500 weraq tal-palm tat-tip ‘phoenix canariensis’ lis-sajjieda biex jintużaw mal-kanizzati.

Il-proċess beda numru ta’ ġimgħat ilu fejn ħaddiema ta’ Ambjent Malta bdew il-preparazzjoni biex jiġu identifikati liema siġar tal-palm jistgħu jinżabru u jittieħed il-weraq li jkun fuq in-naħa ta’ barra mingħajr ma ssir l-ebda ħsara lis-siġra. Dan l-eżercizzju sar permezz ta’ ħidma kollaborattiva mal-kunsilli lokali, mal-koperattivi tas-sajd kif ukoll ma’ diversi entitajiet governattivi u privati.

Il-weraq tal-palm ittieħed kollu l-Għammieri biex ikun jista’ jibda l-process ta’ tqassim lis-sajjieda -proċess li tlesta f’ħin adekwat qabel ma jiftaħ l-istaġun. Il-weraq tal-palm jiġi provdut b’xejn lis-sajjieda biex joffri dell meħtieġ li jattira l-lampuki. Għal dan l-istaġun se jkunu mal-21,000 ċima f’Malta u f’Għawdex li se jintefgħu fil-baħar.

Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li hekk kif ftit jiem oħra jiftaħ l-istaġun tal-lampuki, il-Gvern ħaseb biex jipprovdi eluf ta’ weraq tal-palm lis-sajjieda biex b’hekk ikun ta’ għajnuna waqt il-preparamenti tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli tistqarr li jkun żball jekk il-kannabis tiġi ppreżentata bħala sustanza li tista’ tintuża għal skop rikreattiv. Waqt il-programm Ras imb ras hija spjegat x’se jagħmel…

Lokali

Il-quddiesa tal-lejla fil-Knisja ta’ Santu Wistin il-Belt, li fiha Patri Deo Debono, kien wieħed mill-konċelebranti kienet l-aħħar waħda tiegħu fil-pubbliku, almenu għalissa. Dan wara li l-Arċisqof Charles J. Scicluna ddeċieda…

Parlament

Il-binja tal-Parlament baqgħet tagħmel l-ilma u dan minkejja skont l-Ispeaker Anglu Farrugia saru xogħlijiet ta’ manuntenzjoni biex tiġi indirizzata l-problema li kienet mill-bidu nett u li kkawżat problemi kemm għall-impjegati…

Aktar