Lokali
Teatru Malta bl-ewwel uffiċċju tagħha fiż-Żejtun

It-Teatru Pandora fiż-Żejtun se jospita l-ewwel uffiċċju ta’ Teatru Malta, il-Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru li għadha kif twaqqfet.

F’konferenza tal-aħbarijiet, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall qal li qed jisselfu spazju mill-komunità biex proġett bħalma huwa Teatru Malta jkun jista’ jaħdem minn ħdanu. Żied jgħid li b’din l-inizjattiva se jsir investiment fil-komunitajiet kemm mil-lat ta’ infrastruttura kif ukoll minn dak artistiku.

It-Teatru Pandora huwa mmexxi mill-Għaqda Banda Żejtun u nbena bejn l-1950 u l-1955 minn Edwin England Sant Fournier. Teatru Malta se jagħmel ukoll użu mill-ispazju tat-teatru bħala post fejn isiru l-provi fi proġetti futuri.

Min-naħa tiegħu, id-Direttur Artistiku Sean Buhagiar qal li l-għan tagħhom li jkollhom aktar uffiċji reġjonali. Huwa qal li f’dawn l-ispazji se jsiru diversi stili u tipi differenti ta’ teatru. Spjega li wieħed mill-proġetti komunitarji li se jittellgħu fit-teatri komunitarji se jkun Il-Madonna tiegħi aħjar minn tiegħek, kompiżizzjoni ta’ Alex Vella Gregory u librett ta’ Trevor Zahra.

Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonniċi qal li dawn il-proġetti se jsiru taħt il-patroċinju tal-Ministeru peress li jirfdu l-politika u l-istrateġija kulturali tal-Ministeru.

Teatru Malta se jniedi l-ewwel programm tiegħu għall-2018 f’Diċembru.

Aħbarijiet Oħra
Kisbiet

Il-karozzi Bentley u Rolls Royce huma distintivi u magħrufa għal-lussu. Kristian Cini għad għandu sbatax-il sena, iżda għalkemm għad m’għandux l-età biex isuq, huwa dilettant kbir tal-karozzi Bentley u Rolls-Royce….

Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Aktar