Lokali
Teħel multa wara argument fl-għassa tal-Pulizija

Maria Farrugia weħlet multa ta’ €4,000 wara li nstabet ħatja li feriet 2 uffiċjali tal-Pulizija f’argument fl-għassa tal-Imsida.

Farrugia, li l-età u r-residenza tagħha ma jistgħux jixxandru b’ordni tal-Qorti, wieġbet ħatja għall-akkużi miġjuba kontriha li attakkat lill-pulizija, li ma obditx, irreżistiet l-arrest, tkellmet ħażin fil-pubbliku u kissret il-paċi pubblika.

Hija kienet marret flimkien mas-sieħeb tagħha l-għassa biex takkumpanja terza persuna li kienet issejħet għal xi domandi.

Farrugia kienet intalbet biex tistenna barra peress li ma kellhiex x’taqsam mal-każ. Dak il-ħin hija rreżistiet u darbet ħafif 2 pulizija, wieħed kellu ġrieħi f’għonqu u l-pulizija l-oħra qalgħet daqqa taħt għajnejha.

Min-naħa tagħha l-Prosekuzzjoni qalet li l-akkużata kkollaborat mal-Pulizija fl-investigazzjoni.

Meta qies dan kollu, flimkien li l-mara għandha kondotta tajba, il-Maġistrat Consuelo Scerri Herera mmultaha €4,000 u taha l-possibiltà li tħallas l-multa b’€120 fix-xahar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Luke, huwa l-ewwel Malti li laħaq l-ewwel miljun abonat (subscriber) fuq YouTube. Skont l-aħħar statistika li ħarġet f’Jannar kull minuta jitilgħu 300 filmat fuq YouTube u kuljum in-nies jaraw mal-5…

Knisja Maltija

Sorpriża għad-Dinglin mal-ħruġ tal-istatwa titulari ta’ Santa Marija. L-abbatini qattgħu l-btajjel tas-sajf jaħdmu fuq l-ewwel infjorata fuq iż-żuntier tal-Knisja Arċipritali, li minn fuqu għaddew ir-reffiegħa. Il-grupp tal-abbatini ta’ Ħad-Dingli sellem…

Ġurnali

Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-faċċati tal-ġurnali tal-lum, it-Tnejn, 20 ta’ Awwissu TIMES OF MALTA Times of Malta fir-raport ewlieni tiegħu jikkwota sorsi qrib il-Gvern li qalu li Malta qatt mhi…

Mużika

Malta ma kklassifikatx mal-ewwel sitta fil-Eurovision Young Musicians madankollu hija serqet il-qlub tal-Maltin. Bernice Sammut Attard daqqet il-pjanu f’Edinburgh nhar is-Sibt li għadda. Fil-Eurovision Young Musicians ħadu sehem 18-il pajjiż….

Aktar