Lokali
Teħel multa wara argument fl-għassa tal-Pulizija

Maria Farrugia weħlet multa ta’ €4,000 wara li nstabet ħatja li feriet 2 uffiċjali tal-Pulizija f’argument fl-għassa tal-Imsida.

Farrugia, li l-età u r-residenza tagħha ma jistgħux jixxandru b’ordni tal-Qorti, wieġbet ħatja għall-akkużi miġjuba kontriha li attakkat lill-pulizija, li ma obditx, irreżistiet l-arrest, tkellmet ħażin fil-pubbliku u kissret il-paċi pubblika.

Hija kienet marret flimkien mas-sieħeb tagħha l-għassa biex takkumpanja terza persuna li kienet issejħet għal xi domandi.

Farrugia kienet intalbet biex tistenna barra peress li ma kellhiex x’taqsam mal-każ. Dak il-ħin hija rreżistiet u darbet ħafif 2 pulizija, wieħed kellu ġrieħi f’għonqu u l-pulizija l-oħra qalgħet daqqa taħt għajnejha.

Min-naħa tagħha l-Prosekuzzjoni qalet li l-akkużata kkollaborat mal-Pulizija fl-investigazzjoni.

Meta qies dan kollu, flimkien li l-mara għandha kondotta tajba, il-Maġistrat Consuelo Scerri Herera mmultaha €4,000 u taha l-possibiltà li tħallas l-multa b’€120 fix-xahar.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Eks-kuntistabbli tal-Pulizija, Jean Pierre Abdilla, li qed iservi sentenza ta’ 16-il sena ħabs fuq akkużi relatati mad-droga, ingħata €5,000 bħala kumpens morali mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem minħabba l-kundizzjonijiet xejn tajbin…

Saħħa

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca bdiet żjara fi sptarijiet f’Londra fejn pazjenti Maltin imorru għall-kura. B’kollox se żżur seba’ sptarijiet u tliet residenzi li fihom joqogħdu pazjenti u qrabathom….

Knisja Maltija

Pittura tal-Kardinal Malti Prospero Grech ingħaqdet mal-kollezzjoni tal-arti fil-Mużew tal-Katidral fl-Imdina. Il-pittura saret mill-artista Filippa Bianchi wara li studjat il-karattru tal-kardinal u semgħet mingħandu l-mod kif xtaq li tinħoloq ix-xbieha…

Unjoni Ewropea

Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Kriminalità Finanzjajra u l-Evażjoni tat-Taxxa jrid li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jżarmaw il-programmi tagħhom li bihom jagħtu ċittadinanza jew residenza b’investiment. F’abbozz ta’ rapport imħejji mill-kumitat…

Aktar