Qorti
Teħel sena ħabs wara li serqet xi ħwejjeġ minn ħwienet f’Tas-Sliema

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet it-talba ta’ Daniela Spiteri ta’ 36 sena, u se tibda tiskonta sentenza ta’ sena ħabs.

Hija kienet instabet ħatja li serqet ħwejjeġ li jammontaw għal madwar €450 minn diversi ħwienet f’Tas-Sliema f’Jannar u Marzu ta’ 5 snin ilu u kisret ordnijiet tal-Qorti.

Spiteri appellat mis-sentenza mogħtija f’Novembru tal-2015 u talbet biex jiġu revokati s-sentenza u l-piena, filwaqt li talbet li għandha tidher quddiem il-Qorti tad-Droga.

Il-Qorti tal-Appell qalet li l-piena ta’ sena ħabs hija korretta u m’hemm xejn x’juri li din kellha tkun anqas jew iktar minn dik mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati.

Dwar it-talba li saret biex il-każ ikun riferut quddiem il-Qorti tad-Droga, il-Qorti qalet li kien fl-obbligu tat-tfajla li tressaq il-provi biex turi li hi dipendenti fuq id-droga u għalhekk it-talba ġiet rifjutata.

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Giovanni Grixti irrakkomandat lid-Direttur tal-Ħabs sabiex Spiteri tingħata l-kura u l-attenzjoni kollha meħtieġa biex hija tegħleb il-vizzju tad-droga.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Knisja organizzat laqgħa ta’ djalogu ma’ rappreżentanti tal-partiti politiċi dwar il-politika li għandu jħaddan il-Parlament Ewropew fil-leġislatura li jmiss. Il-Kummissjoni għażlet it-tema ‘Naġġustaw l-Ewropa għall-Ġid Komuni’…

Turiżmu

Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena ġew Malta ftit aktar minn 78,000 turist abbord il-vapuri tal-passiġġieri. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien hemm żieda ta’ aktar minn 810,000 passiġġier meta…

Xogħol

Ċifri tal-Eurostat juru li Malta hija fost 13-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea li sal-2018 kienet diġà qabżet il-miri tal-impjiegi li kellhom jintlaħqu sal-2020. Il-Eurostat qal li s-sena l-oħra, Malta b’żieda ta’…

Partit Laburista

Il-Partit Laburista permezz tad-deputati Edward Zammit Lewis, Alex Muscat u l-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Fleur Vella, qal li l-Oppożizzjoni mhix kredibbli meta titkellem dwar il-finanzi tal-pajjiż. Dr Zammit Lewis qal…

Aktar