Qorti
Teħel sena ħabs wara li serqet xi ħwejjeġ minn ħwienet f’Tas-Sliema

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet it-talba ta’ Daniela Spiteri ta’ 36 sena, u se tibda tiskonta sentenza ta’ sena ħabs.

Hija kienet instabet ħatja li serqet ħwejjeġ li jammontaw għal madwar €450 minn diversi ħwienet f’Tas-Sliema f’Jannar u Marzu ta’ 5 snin ilu u kisret ordnijiet tal-Qorti.

Spiteri appellat mis-sentenza mogħtija f’Novembru tal-2015 u talbet biex jiġu revokati s-sentenza u l-piena, filwaqt li talbet li għandha tidher quddiem il-Qorti tad-Droga.

Il-Qorti tal-Appell qalet li l-piena ta’ sena ħabs hija korretta u m’hemm xejn x’juri li din kellha tkun anqas jew iktar minn dik mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati.

Dwar it-talba li saret biex il-każ ikun riferut quddiem il-Qorti tad-Droga, il-Qorti qalet li kien fl-obbligu tat-tfajla li tressaq il-provi biex turi li hi dipendenti fuq id-droga u għalhekk it-talba ġiet rifjutata.

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Giovanni Grixti irrakkomandat lid-Direttur tal-Ħabs sabiex Spiteri tingħata l-kura u l-attenzjoni kollha meħtieġa biex hija tegħleb il-vizzju tad-droga.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Saħnu l-irjus fix-Xlendi, f’Għawdex wara li turist ħebb għal xufier ta’ double-decker. L-inċident seħħ ilbieraħ fl-16:00 waqt l-attività tradizzjonali tal-ġosta li sseħħ ta’ kull sena fil-bajja. Mhux magħruf għala t-turist…

Kronaka

Anzjan ta’ 75 sena residenti l-Pietà tilef ħajtu meta waqa’ għoli ta’ tliet sulari. Il-każ seħħ ftit wara s-sebgħa ta’ llejla meta l-anzjan instab mal-art fl-inħawi ta’ ġnien li jinsab…

Lokali

Fil-ġranet li ġejjin, l-awtoritajiet tas-saħħa mistennija jagħmlu funeral tal-foqra lil erba’ persuni, li tlieta minnhom għandhom il-karta tal-identità Maltija li ilhom aktar minn xahrejn abbundannati fil-kamra mortwarja. Ma’ TVM, id-Direttur…

Aktar