Qorti
Teħel sena ħabs wara li serqet xi ħwejjeġ minn ħwienet f’Tas-Sliema

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet it-talba ta’ Daniela Spiteri ta’ 36 sena, u se tibda tiskonta sentenza ta’ sena ħabs.

Hija kienet instabet ħatja li serqet ħwejjeġ li jammontaw għal madwar €450 minn diversi ħwienet f’Tas-Sliema f’Jannar u Marzu ta’ 5 snin ilu u kisret ordnijiet tal-Qorti.

Spiteri appellat mis-sentenza mogħtija f’Novembru tal-2015 u talbet biex jiġu revokati s-sentenza u l-piena, filwaqt li talbet li għandha tidher quddiem il-Qorti tad-Droga.

Il-Qorti tal-Appell qalet li l-piena ta’ sena ħabs hija korretta u m’hemm xejn x’juri li din kellha tkun anqas jew iktar minn dik mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati.

Dwar it-talba li saret biex il-każ ikun riferut quddiem il-Qorti tad-Droga, il-Qorti qalet li kien fl-obbligu tat-tfajla li tressaq il-provi biex turi li hi dipendenti fuq id-droga u għalhekk it-talba ġiet rifjutata.

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Giovanni Grixti irrakkomandat lid-Direttur tal-Ħabs sabiex Spiteri tingħata l-kura u l-attenzjoni kollha meħtieġa biex hija tegħleb il-vizzju tad-droga.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Il-Pulizija qed jinvestigaw is-sejba ta’ kadavru ta’ mara li kienet ilha mejta 3 xhur. TVM huwa infurmat li l-mara hija Ingliża ta’ 69 sena li nstabet mgħottija bil-kutri fis-sodda fi stat…

Saħħa

Bħalissa f’Malta hawn madwar 7,000 persuna li qed tbati mid-dimenzja, din mistennija titla’ għal 13,000 sas-sena 2050. Fl-ewwel konferenza nazzjonali tad-dimenzja, ġiet diskussa din il-marda, kif tolqot lil ta’ madwarha,…

Lokali

Skont il-Perit Carmel Cacopardo, ir-riżenja ta’ Arnold Cassola mill-Alternattiva Demokratika fuq l-abort hija biss skuża. Intervistat fuq il-programm ta’ Television Malta Ras imb ras, il-Perit Cacopardo qal li hu kien…

Aktar