Qorti
Tewmin il-Qorti akkużati b’sensiela ta’ serqiet

Gordon u Stephen Cassar, tewmin ta’ 35 sena minn Ħal Qormi, inżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti akkużati b’sensiela ta’ serqiet.

Fil-fatt, huma ġew akkużati li serqu basktijiet mingħand tliet nisa, bi tnejn minnhom għandhom iktar minn tmenin sena. Il-prosekuzzjoni immexxija mill-Ispetturi Fabian Fleri, Lydon Zammit, u Christina Delia, qalu li s-serqiet seħħew bejn Ottubru u Diċembru.

Intqal kif Stephen jaħdem fuq togħbija tal-vapuri, waqt li ħuħ Gordon huwa student.

Il-prosekuzzjoni uriet filmati ta’ CCTV, li fihom minn karozza reġistrata fuq missier l-akkużati, jidher joħroġ jiġri Stephen, jaqbad basket, u jidħol lura fil-karozza bil-basket f’idu.

Waħda minn nisa ġriet għal ftit warajhom, fejn innutat il-vettura griża tat-tip Toyota Vitz, u parti minn numru fuq il-pjanċa tar-reġistrazzjoni.

L-irġiel ġew misjuba u arrestati. Il-basket instab ukoll f’Santa Venera, mingħajr flus fih.

Id-difiża qalet li l-irġiel kellhom problema tad-droga, u kien għalhekk li għamlu dan kollu. Fil-fatt huma wieġbu ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom.

Id-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest.

Ara wkoll:

Żewġt irġiel arrestati fuq sensiela ta’ serqiet