Qorti
Tfajjel jinżamm arrestat wara li ħebb għal ommu u oħtu

Fl-awla tal-Maġistrat tal-Għassa spikka l-każ ta’ tifel ta’ 14-il sena miż-Żejtun li kellu inkwiet serju ma’ ommu u ma’ oħtu.

Fil-Qorti, il-Pulizija akkużat tifel ta’ 14-il sena li hedded lil ommu u lil oħtu, darabhom ħafif u kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontihom. Hu kien mixli wkoll li għamel ħsara fil-proprjetà ta’ ommu, li kellu fuqu sikkina u li kiser ordni ta’ probation.

Fl-awla tal-Maġistrat Neville Camilleri, it-tifel li ma kienx akkumpanjat minn ħadd mill-qraba tiegħu, wieġeb li mhux ħati tal-akkużi. L-avukat tal-għajnuna legali Joe Brincat esprima tħassib dwar fejn jista’ jinżamm arrestat it-tifel u talab li jingħata l-libertà proviżorja.

L-Ispettur Trevor Micallef oġġezzjona għat-talba, fost oħrajn għaliex it-tifel m’għandux fejn joqgħod billi qal li ommu ma tridux aktar id-dar. L-Avukat Brincat informa lill-Qorti li t-tifel qallu li kien lest li jmur jgħix ma’ ħabib tiegħu, żagħżugħ minn Birżebbuġa.

Il-Maġistrat Camilleri ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest għax qal li l-Qorti mhix konvinta li se jobdi l-kundizzjonijiet li jsirulu u għalhekk ordna li jinżamm arrestat u jittieħed fil-faċilità tal-priġunieri żgħażagħ fl-Imtaħleb.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Yorgen Fenech li nżamm mill-Pulizija għall-investigazzjonijiet relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għall-ħabta tad-disgħa ta’ filgħaxija ingħata l-police bail wara madwar 39 siegħa arrestat. Television Malta huwa infurmat li Yorgen…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, illum laqqa’ l-Grupp Parlamentari tal-PN b’urġenza biex jiddiskuti l-iżviluppi dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-arrest ta’ Yorgen Fenech. Fi stqarrija l-Partit…

Qorti

Tliet irġiel ta’ bejn id-19 u t-42 sena ġew akkużati li serqu kaxxi mimlija prodotti tal-ġobon minn kontejner. Fil-Qorti l-imputati ammettew il-ħtija, bil-Maġistrat Monica Vella tikkundanna lil Daren Charles Aquilina…

Qorti

Tliet żgħażagħ, tnejn minnhom minuri ta’ 15 u 16-il sena, u ieħor ta’ 19-il sena, ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara kważi tmien xhur taħt arrest. Dawn jinsabu akkużati b’attività terroristika wara li…

Aktar