Qorti
Tfajjel jinżamm arrestat wara li ħebb għal ommu u oħtu

Fl-awla tal-Maġistrat tal-Għassa spikka l-każ ta’ tifel ta’ 14-il sena miż-Żejtun li kellu inkwiet serju ma’ ommu u ma’ oħtu.

Fil-Qorti, il-Pulizija akkużat tifel ta’ 14-il sena li hedded lil ommu u lil oħtu, darabhom ħafif u kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontihom. Hu kien mixli wkoll li għamel ħsara fil-proprjetà ta’ ommu, li kellu fuqu sikkina u li kiser ordni ta’ probation.

Fl-awla tal-Maġistrat Neville Camilleri, it-tifel li ma kienx akkumpanjat minn ħadd mill-qraba tiegħu, wieġeb li mhux ħati tal-akkużi. L-avukat tal-għajnuna legali Joe Brincat esprima tħassib dwar fejn jista’ jinżamm arrestat it-tifel u talab li jingħata l-libertà proviżorja.

L-Ispettur Trevor Micallef oġġezzjona għat-talba, fost oħrajn għaliex it-tifel m’għandux fejn joqgħod billi qal li ommu ma tridux aktar id-dar. L-Avukat Brincat informa lill-Qorti li t-tifel qallu li kien lest li jmur jgħix ma’ ħabib tiegħu, żagħżugħ minn Birżebbuġa.

Il-Maġistrat Camilleri ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest għax qal li l-Qorti mhix konvinta li se jobdi l-kundizzjonijiet li jsirulu u għalhekk ordna li jinżamm arrestat u jittieħed fil-faċilità tal-priġunieri żgħażagħ fl-Imtaħleb.

Aħbarijiet Oħra
Festi

Hija t-tradizzjoni li għandha l-għeruq tagħha fil-bidu tal-ħamsinijiet u li tiċċelebra d-devozzjoni lill-Madonna tal-Grazzja permezz ta’ pellegrinaġġ bil-muturi u r-roti. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż Żabbar jikkonkludu l-istaġun tal-festi tas-Sajf….

Kronaka

Kenneth Cassar ta’ 38 sena mill-Isla ġie akkużat li fil-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda fl-Isla saq vettura b’manjiera perikoluża, laqat tliet karozzi u baqa’ sejjer. Cassar ġie…

Ambjent

Fl-għeluq tal-ħames konferenza annwali mis-Soċjetà MALTNUM, Malta Model United Nations Society, l-Ispeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li l-akbar sfida li qed taffaċċja d-dinja bħalissa hija t-tibdil fil-klima. Qal li d-dinja…

Kronaka

Ħidma mill-Pulizija tal-Iskwadra ta’ kontra d-Droga, ilbieraħ waranofsinhar, irriżultat fl-arrest ta’ ġuvni ta’ 17-il sena mill-Birgu u żewġ tfajliet, ta’ 21 u 26 sena minn Ħal Kirkop u l-Fgura rispettivament,…

Aktar