Unjoni Ewropea
Tfal fi skolasajf jiskopru iktar dwar l-UE

Għas-seba’ sena konsekuttiva, it-tfal li jattendu ċ-ċentri ta’ skolasajf f’Malta u Għawdex qed jingħataw l-opportunità jiskopru aktar dwar l-Unjoni Ewropea. L-għan ta’ dawn l-attivitajiet hu li jqarrbu l-kulturi u t-tradizzjonijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mat-tfal.

Bit-tema Connecting Cultures, iċ-ċentru għall-informazzjoni Europe Direct Valletta, immexxi mill-MEUSAC, flimkien mar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, jorganizzaw attivitajiet għat-tfal li jattendu ċ-ċentri ta’ skolasajf. It-tema ntgħażlet minħabba li din is-sena hija s-sena ewropea tal-wirt kulturali.

Permezz ta’ 30 attività, l-uffiċjali tal-MEUSAC qed jiltaqgħu ma’ 700 tifel u tifla u jgħallmuhom dwar il-kulturi u tradizzjonijiet tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea.

Elena Maria Gauci qalet li “jiena tgħallimt li hemm 28 pajjiż fl-UE, u li kull bandiera hija differenti u li kulħadd għandu kultura differenti”.

Matthias Zahra stqarr li “tgħallimt pereżempju fejn qegħdin Finland u Denmark fil-mappa, għax qabel ma kontx nafha kollha u issa tgħallimt naqra iktar minnha”.

Aiden Zammit qal li “hemm ħafna postijiet fejn tista’ tmur, bħal pereżempju Denmark hemm l-istorja ta’ The Little Mermaid.”

Gabriel Camilleri stqarr li “l-ismijiet tagħhom huma naqa’ strambi, bħaż-Zack Repubblika!!!”

Martina Camilleri qalet li “tgħallimna fuq il-kultura hekk u hawnhekk kien hawn il-postijiet u kulħadd beda joqgħod jitfa’ l-bandieri u l-ismijiet.”

Il-Manager tal-Komunikazzjoni u l-Avvenimenti fi ħdan il-MEUSAC, Joe Sciberras spjega għaliex isiru dawn l-attivitajiet mat-tfal.

Joe Sciberras qal li “l-Unjoni Ewropea ħaġa waħda hija ħafna ikbar milli kieku kull pajjiż jaħdem għal rasu. U din it-tfal jagħrfuha għax illum ir-realtà li qed jgħixu hija ta’ taħlit ta’ kulturi differenti, japprezzaw il-kulturi differenti, u jaslu biex jifhmu aħjar din l-UE li llum huma ċittadini tagħha.”

David Chircop mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, qal li dan hu mezz ieħor li bih jitgħallmu t-tfal.

David Chircop qal li “bis-saħħa tal-attivitaijiet interattivi t-tfal qegħdin jitgħallmu iktar rigward l-Ewropa, rigward in-nies differenti, għandek mal-500 miljun ċittadin.”

Dan kollu jseħħ waqt li t-tfal jagħrfu l-valuri li jgħaqqdu lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fosthom l-paċi, il-prosperità, is-soldarjetà, ir-rispett, u l-ugwaljanza.

Aħbarijiet Oħra
Familja

Wada mill-agħar konsegwenzi tat-tilwim bejn il-ġenituri speċjalment f’każi ta’ separazzjoni hija dik magħrufa bħala parental alienation, meta ġenitur jgħawwi lill-ulied kontra l-ġenitur l-ieħor. Fil-jum li fih qed titqajjem kuxjenza dwar…

Kronaka

Garaxx ħa n-nar fis-Swatar. TVM infurmat li l-garaxx jinsab fi Triq Borg Olivier. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili. Aktar dettalji fil-ħin li ġej.  

Partit Nazzjonalista

Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għas-Saħħa Dr Stephen Spiteri ħeġġeġ lill-Gvern li jekk hemm bżonn jirrevedi l-mod kif tinxtara l-mediċina li titqassam b’xejn minħabba li pazjenti tfal li jbatu bil-kundizzjoni tal-ADHD qed…

Aktar