Tfal
Tfal fil-fostering jistgħu jiġu adottati wara 3 snin

F’ċirkostanzi straordinarji familji li jiffosterjaw se jkunu jistgħu jadottaw lit-tfal wara tliet snin biss li jkunu fil-kura tagħhom. Dan bis-saħħa ta’ emendi fil-liġi l-ġdida għall-protezzjoni tal-minuri li daħlet fis-seħħ ftit tal-jiem ilu. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon ħabbar li qed jiġi ppjanat ċentru terapewtiku għal tfal b’imġiba diffiċli.

Wara li ftit tal-jiem ilu daħlet fis-seħħ il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri, il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li minħabba s-sensittività ta’ din il-liġi, l-abbozz baqa’ jiġi rfinut sal-aħħar minuta. Qal li fost it-tibdil li sar infetħet it-triq biex familja li tiffosterja lit-tfal tista’ tibda l-proċeduri għall-adozzjoni tal-istess tfal wara ħames snin minflok għaxar snin. Dr Falzon qal f’każijiet straordinarji, il-proċedura tal-adozzjoni tista’ tibqa’ anke wara tliet snin. Il-Ministru qal ukoll li b’din il-liġi l-ġdida hemm ippjanat ċentru terapewtiku għal tfal b’aġir diffiċli ħafna.

Michael Falzon qal “ġieli jkollok minuri li għal raġunijiet diversi jkunu inkontrollabli li jagħmlu ħsara lilhom nfushom u oħrajn, u flok ma jispiċċaw ħabs, jintbagħtu f’dan iċ-ċentru għal edukazzjoni u terapija”.

Il-konsulent dwar dil-liġi, Dr. Andy Ellul spjega bidliet importanti li daħlu fis-seħħ f’din il-liġi fosthom il-protezzjoni li qed tingħata wkoll lil professjonisti u l-istrutturi li jiżguraw l-aħjar interessi tat-tfal.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Omm Maltija ta’ żewġt itfal żgħar ilha sitt ġimgħat ma tara lil uliedha, u tisħaq li ma tafx x’sar minnhom. L-omm, li isimha mhux qed jixxandar fl-interess tat-tfal, ix-xahar li…

Kultura

Aktar minn 100 kwadru ta’ arti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti tneħħew minn posthom minħabba l-moffa li żviluppat fil-binja. F’kummenti lil TVM, il-Kuratur tal-MUŻA, Kenneth Cassar, spjega li l-opri tal-arti tneħħew minn…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena li joqgħod Birżebbuġa wkoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanzija ta’ għaxart elef ewro wara li tressaq il-Qorti mixli li attakka, insulta, hedded…

Qorti

Raġel ta’ 26 sena mix-Xewkija li jaħdem fil-kafeterija tal-vapuri tal-Gozo Channel wieġeb mhux ħati li seraq €1,500 mill-basket ta’ mara li ħallietu warajha fuq mejda. Fil-Qorti, il-prosekuzzjoni ppreżentat filmati tas-CCTV…

Aktar